logo Helse Nord

Norge i Europatoppen på hjerneslagbehandling

Slagbehandlingen i Norge er svært god, og ligger i toppsjiktet i Europa. Det er likevel store variasjoner mellom sykehusene.

Publisert 31.05.2016
Sist oppdatert 16.11.2016

Dette viser tall fra Norsk Hjerneslagregister som er publisert ved Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre.

 
76 % av pasientene som får hjerneslag legges direkte inn i slagenhet slik at behandlingen kan begynne raskt. Dette er i internasjonal sammenheng et høyt tall. Over 87 prosent får slagenhetsbehandling. 17 % av pasientene under 80 år får trombolyse (blodproppoppløsende behandling) som er en av de høyeste andelene i Europa. 

 

 
- Disse resultatene tyder på at slagbehandling i Norge er av meget god kvalitet, sier Hild Fjærtoft, daglig leder ved Norsk Hjerneslagregister.
At pasientene legges direkte inn på slagenhetene når de ankommer sykehusene ser ut til å være en veletablert praksis ved mange sykehus.

 
Store variasjoner

Det er likevel store variasjoner i praksisen mellom sykehusene. 

 
- Om dette skyldes at rutinene ikke er gode nok, eller mangel på senger ved slagenhetene, er derimot uklart, men sykehusene som havner langt nede på statistikken bør se på sine behandlingsrutiner. De sykehusene som ikke har slagenhet etablert ved sine sykehus, bør vurdere etablering av dette, sier hun.

 
Hjerneslagregisteret har definert 11 kvalitetsindikatorer for god hjerneslagbehandling. 

 
På landsbasis nås målet for meget god kvalitet for 3 av disse kvalitetsindikatorene (knyttet til blodproppoppløsende behandling og bruk av kolesterolsenkende medisiner) og målet for god kvalitet på 7 av indikatorene. 

 
Bare på en av de 11 indikatorer for god slagbehandling er det fortsatt lav måloppnåelse (test av svelgfunksjon). 

 
Basert på de innregistrerte 8 409 pasientene i 2014 var 85 % av hjerneslagene blodpropp (hjerneinfarkt), 13 % var hjerneblødning og 2 % ukjent. 46 % av de som fikk hjerneslag i 2014 var kvinner og med gjennomsnittsalder 78 år. 54 % var menn med gjennomsnittsalder 72 år.

 
For ytterligere​​ informasjon: 
Hild Fjærtoft: 72 57 55 31
Faglig leder: Bent Indredavik: 90925498

 
 
Les mer om SKDE (Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering)