logo Helse Nord

Norsk nyfødtmedisinsk helseatlas lanseres 13.desember

Norsk nyfødtmedisinsk helseatlas er den tredje rapporten som publiseres på www.helseatlas.no. Denne gangen omhandler helseatlaset variasjon i forbruk av helsetjenester til nyfødte.

Publisert 22.11.2016
Sist oppdatert 26.02.2018
Colourbox.com

​Atlaset har blitt til i et samarbeid mellom Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) og Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister. Overlege Atle Moen ved nyfødtavdelingen OUS har vært en sentral faglig bidragsyter i arbeidet.

www.helseatlas.no

Norsk nyfødtmedisinsk helseatlas beskriver populasjonsbasert forbruk og variasjon i helsetjenester gitt til nyfødte barn innlagt i nyfødtintensiv avdelinger fordelt på 15 boområder i Norge. Atlaset er det første som baserer seg på data fra et fagspesifikt kvalitetsregister (Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister). Det beskriver variasjon i innleggelser, antibiotikabehandling, respiratorbehandling, bruk av høyintensiv behandling, lysbehandling og behandling av lavt blodsukker for perioden fra 2009 til 2014. Analysene avdekker variasjon med klinisk og ressursmessig relevans for alle de beskrevne kategoriene, men i ulik grad for pasienter født henholdsvis til termin, moderat prematurt eller svært mye for tidlig.

Arrangementet strømmes på www.helseatlas.no

Innleggelsesraten er mer enn dobbelt så høy i boområdet med den høyeste raten sammenlignet med boområdet med den laveste raten - uten at det finnes noen medisinsk eller demografisk årsak som forklarer en slik variasjon. Atlaset påviser variasjon innen flere områder som synes å være uberettiget, eller som er av en karakter som bør studeres nærmere og initiere diskusjoner i fagmiljøet.

 

Program

13.00 – 13.05

Velkommen

Siv Cathrine Høymork
Kvalitets- og forskningsdirektør Helse Nord RHF

13.05 – 13.15Innledning

Bjørn Guldvog
Direktør Helsedirektoratet

13.15 – 13.30Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregisters rolle og bidrag

Arild Rønnestad
Leder
Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister

13.30 – 13.40Presentasjon av Norsk nyfødtmedisinsk helseatlas

Atle Moen
Overlege
Nyfødtavdelingen OUS

13.40 – 13.45Kommentarer fra fagfeltet

Ketil Størdal
Nestleder
Barnelegeforeningen

13.45Spørsmål fra salen
14.00Avslutning og enkel servering

 

 

 

Meld deg på arrangementet her

 


Kontaktperson for arrangementet:
Vibeke Lund Pettersen
Kommunikasjonsansvarlig SKDE
Telefon 91602381
Epost: vibeke.lund.pettersen@skde.no

 

Mer om Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)