logo Helse Nord

Dagkirurgiatlas 2013-2017

I det andre helseatlaset på dagkirurgi beskrives utviklingen i omfang og variasjon mellom helseforetakenes opptaksområder for de samme tolv inngrepene som i det første dagkirurgiatlaset, denne gang for perioden 2013–2017.

En lege som undersøker en pasient

Det grunnleggende spørsmålet som belyses i helseatlasene er om helsetjenestene er likeverdig fordelt, uavhengig av bosted. Den 13. januar 2015 ble det første norske helseatlaset publisert. Det ga oversikt over tolv av de vanligste inngrepene som normalt gjøres dagkirurgisk i Norge, og viste stor variasjon for de fleste inngrepene i perioden 2011–2013.

I dette helseatlaset beskrives utviklingen i omfang og variasjon mellom helseforetakenes opptaksområder for de samme tolv inngrepene i perioden 2013–2017. Hoveddatakilden er Norsk pasientregister som inneholder informasjon om offentlig finansiert aktivitet ved offentlige sykehus, private sykehus og hos avtalespesialister.

Dagkirurgiatlas 2013-2017

 

Sist oppdatert 17.01.2024