logo Helse Nord

Gynekologi 2015-2017

I helseatlas for gynekologi har vi kartlagt geografisk variasjon i bruken av et utvalg av spesialisthelsetjenester innen gynekologi i perioden 2015–2017. 

En person som sitter på en seng

I helseatlas for gynekologi har vi kartlagt geografisk variasjon i bruken av et utvalg av spesialisthelsetjenester innen gynekologi i perioden 2015–2017. Til tross for at en faglig veileder utarbeidet av Norsk gynekologisk forening har vært tilgjengelig siden midten av 1990-tallet tyder resultatene i dette helseatlaset på at det likevel eksisterer til dels store variasjoner i praksis på feltet.

Helseatlas for gynekologi preges først og fremst av stor geografisk variasjon som truer målsettingen om likeverdige helsetjenester. Resultatene tyder på at det er er tildels store variasjoner i behandlingspraksis for mange av undersøkelsene og behandlingene som er studert i atlaset. Variasjonen aktualiserer diskusjonen om over- og underbehandling relatert til flere av disse tjenestene, og atlaset burde kunne være et konstruktivt underlag for målrettet arbeid med å redusere praksisvariasjon.

Helseatlas for gynekologi 2015-2017

 

Sist oppdatert 17.01.2024