logo Helse Nord

Helseatlas for fødselshjelp

Helseatlas for fødselshjelp er det andre av to atlas innen gynekologi og fødselshjelp som er laget av SKDE etter initiativ fra Norsk gynekologisk forening. 

En lege som tar seg av en pasient
Helseatlas for Gynekologi var det første, publisert 8. januar 2019. For SKDE er en slik oppfordring fra fagmiljøet den beste bakgrunnen for et helseatlas. Det sikrer støtte fra  fagmiljøet under utarbeidelsen, og bidrar til at atlaset blir lest og brukt. Også i arbeidet med Helseatlas for fødselshjelp har vi hatt stor nytte av nær kontakt med fagmiljøet samt Medisinsk fødselsregister gjennom hele prosessen.
 
Helseatlas for gynekologi var preget av stor, tildels svært stor, geografisk variasjon. Overordnet sett er variasjonen i Helseatlas for fødselshjelp mindre, men i flere tilfeller finner vi også på dette feltet stor og uberettiget variasjon. Som i Helseatlas for gynekologi er det verdt å merke seg at en foreningsbasert faglig veileder med tydelige retningslinjer og lange tradisjoner ikke nødvendigvis fører til lite variasjon. 
 
Sist oppdatert 17.01.2024