logo Helse Nord

KOLS

En likeverdig helsetjeneste er en overordnet helsepolitisk målsetting i Norge. Helseatlas kols beskriver variasjon i bruk av fastlege og legevakt, poliklinikk, akuttinnleggelser og rehabilitering i forhold til bosted for personer med kols.

Colourbox.com

Atlaset baserer seg hovedsakelig på data fra Kontroll og utbetaling av helserefusjon (KUHR) og Norsk pasientregister (NPR), og beskriver kolspasienters bruk av helsetjenester i 2013-2015. 

Her finner du helseatlas KOLS

Sist oppdatert 17.01.2024