logo Helse Nord

Nyfødtmedisin

Norsk nyfødtmedisinsk helseatlas omhandler alle nyfødte barn som har vært innlagt i avdelinger for syke nyfødte i Norge i perioden 2009 til 2014. Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister (NNK) er datakilden til dette helseatlaset.

Colourbox.com

​Totalt ble 34 738 nyfødte barn lagt inn i avdelinger for syke nyfødte i perioden. Atlaset ser på innleggelser generelt, på innleggelser med infeksjoner og antibiotikabehandling, på innleggelser med respiratorbehandling, innleggelser med behandling for hypoglykemi og fototerapi og bruk av intensivbehandling. I atlaset skilles det på hvor prematurt fødte barna er.

Nyfødtmedisinsk helseatlas

Sist oppdatert 17.01.2024