logo Helse Nord

Styreseminar 27. - 28. oktober 2021

Medlemmer i alle styrene i Helse Nord inviteres til styreseminar 27. og 28. oktober 2021 i Tromsø.

Passert
27.
oktober
2021
2 dager
  1. 27. okt. 2021, 13:00 - 00:00
  2. 28. okt. 2021, 08:30 - 15:00

Tid og sted

Når

  1. 27. okt. 2021, 13:00 - 00:00
  2. 28. okt. 2021, 08:30 - 15:00

Hvor

Velkommen til seminar for styrene i Helse Nord 27.–28. oktober 2021. 
Styreseminaret skal bidra til at utviklingsplanene til helseforetakene og Helse Nord RHF henger sammen. Vi får belyst våre felles utfordringer og hva som skal legges til grunn i arbeidet med foretaksvise og regional utviklingsplan. Helse Nord RHFs plan skal bygge på de lokale utviklingsplanene. Derfor må vi få til et godt samspill i planarbeidet med et sett felles overordnede premisser. Arbeidet bygger blant annet på Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023, Helse Nords regionale utviklingsplan og nyutviklet strategi for Helse Nord RHF. Her er lenker til de aktuelle dokumentene.:Nasjonal helse- og sykehusplan (helse- og omsorgsdepartementet)Regional utviklingsplan 2035 i Helse NordStrategi for Helse Nord RHF 2021–2024Her finner du foredragene i Pdf-format:
Lagspill i nord - Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør Helgelandssykehuset (15 min) (presentasjon ikke tilgjengelig)
Program

27. oktober


Møteledelse: Renate Larsen og Anne May Knudsen

13.00 – 14.30 
Lunsj
15.00 - 15.15
Velkommen

Renate Larsen, styreleder i Helse Nord RHF
15.15 - 16.00
Helsepolitikkens mot 2030. Hva er særlig utfordrende i Helse Nord sett fra sør?

Stikkord: Struktur på tjenestene, oppslutning i samfunnet, demografiske endringer, økonomiske rammebetingelser og behovet for omstilling i samfunnet. 
Bjarne Håkon Hansen, rådgiver Kruse Larsen
16.00 – 16.30
Plenum - spørsmål og kommentarer
16.45 – 17.20

Hvor går utviklingen av Nord-Norge, og hvilke forventninger har fylkeskommunene til samarbeid med Helse Nord?

Bjørn Inge Mo, fylkesrådsleder Troms og Finnmark fylkeskommune og Odd Arnold Skogsholm, fylkestingsrepresentant og gruppeleder for Ap i Nordland fylkeskommune


17.25 – 17.45


Strategi for utvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkning – status og perspektiver

Tone Amundsen, spesialrådgiver Helse Nord RHF

17.45 – 18.00
Plenum – spørsmål og kommentarer
19.45 

Middag og kultur

Radisson Blu Hotel og Kulturavdelingen på UNN


28. oktober

Møteledelse: Hilde Rolandsen og Espen Mælen Hauge08.30  09.00
De viktigste utfordringene for en spesialisthelsetjeneste i nord 

Dette skal vi arbeide sammen om med utgangspunkt i Nasjonal helse- og sykehusplan, regional utviklingsplan og grep i Helse Nord RHFs strategi:

• Vi planlegger og styrer helhetlig og langsiktig
• Vi stiller krav til kvalitet i pasientbehandling
• Vi forbedrer gjennom samarbeid
• Vi legger til rette for attraktive arbeidsplasser
• Vi er forberedt.

Cecilie Daae, administrerende direktør Helse Nord RHF


09.00 – 09.15

Spørsmål og kommentarer

09.20 – 11.20
Viktige tema for utvikle en trygg og god spesialisthelsetjeneste i nord:
Planlegge helsetjenester sammen med vekt på de prioriterte pasientgruppene 
Anita Schumacher, administrerende direktør UNN (15 min)
Kompetanse og ressursbruk 
Siri Tau Ursin, administrerende direktør Finnmarkssykehuset (15 min)
Kvalitet og likeverdig tilgjengelighet – indikatorer for styring
Barthold Vonen, direktør SKDE (15 min)
Lagspill i nord
Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør Helgelandssykehuset (15 min)
IKT-utvikling og sikkerhet
Bjørn Nilsen, IKT sjef Helse Nord RHF (15 min)
Teknologi for bedre pasientbehandling og mer effektiv ressursbruk
Beate Sørslett, fung. adm. dir i Nordlandssykehuset (15 min)
11.30 - 12.15
Lunsj12.15 - 13.15
Felles premisser for planlegging

Nasjonal framskrivingsmodell for somatikk - en forutsetning for felles planlegging.  Hvordan bruke kunnskapen i utviklingsplanene?
Andreas Moan, prosjektdirektør Helse Sør-Øst og styremedlem Finnmarkssykehuset (25 min)
Nasjonal framskrivningsmodell rus og psykisk helsevern – hvilken retning peker kunnskapen? 
Jon Tomas Finnsson, seksjonsleder Helse Nord RHF (15 min)

1,1% omstilling pr år er nødvendig – hva får det å si?
Hilde Rolandsen, eierdirektør Helse Nord RHF (20 min)
13.20 - 13.50
Hva vil felles utfordringer og felles premisser bety for oss?

Foretaksvise gruppearbeid.

13.50 – 14.00
Pause
14.05 - 14.40

Oppsummering i plenum
Styreledere og deltakere.

14.40
Avslutning

Renate Larsen, styreleder Helse Nord RHF