logo

Kreft

Det finnes rehabiliteringstibud til kreftpasienter ved flere institusjoner i regionen. Institusjonene har ulike målgrupper for sine tilbud.

​Helseforetakene (sykehusene) i Helse Nord har ulike rehabiliteringstilbud. Du kan søke etter aktuelle tilbud på helseforetakenes nettsider eller ta kontakt med koordinerende enhet ved helseforetaket.

NB! Ikke alle behandlingstilbud som tilbys ved helseforetaket er beskrevet på nettsidene.

Kommunene har også tilbud innen rehabilitering og habilitering.

På nettsidene til de koordinerende enhetene i helseforetakene i Helse Nord finner du mer informasjon og kontaktpersoner i de ulike kommunene. Ta kontakt med dem for en oversikt over tilbudene i din kommune.

Valnesfjord helsesportsenter

Personer over 18 år, med ulike kreftdiagnoser, som har gjennomgått eller gjennomgår kreftbehandling. Personer som kan ha nytte av fysisk trening og deltakelse i gruppe.

 • Øke fysisk kapasitet og psykisk mestring

 • Kunnskap om trening

 • Kunnskap om aktuelt kosthold

 • Bedre mestring av sykdommen

 • Tilbake til arbeid/utdanning eller annen aktivitet

Valnesf​jord helsesportsenter


Rehabiliteringssenteret Nord-Norges kurbad

Pasienter med vesentlig redusert funksjonsnivå etter kreftbehandling/kirurgi, og pasienter med følgevirkninger etter sykdommen for eksempel fatigue, ernæringsproblematikk, lymfeødem og smertetilstander - som skal lære å leve med alvorlig sykdom. Primære lymfeødem kan inngå i denne ytelsen.

 • Bedre/gjenvinne funksjon
 • Innlære verktøy for best mulig å mestre livssituasjonen
 • Legge forholdene til rette for tilbakeføring til en ønsket hverdag, samt eventuelt arbeid eller utdanning


Helsepartner Rehabilitering Skibotn (kun lungekreft)

Rehabiliteringen går over fire uker. Grunnpilarene er fysisk aktivitet, kosthold, stressmestring og røykeslutt.

 • Lungerehabiliteringen består i hovedsak av fysisk trening og teoretisk undervisning
 • Treningen er allsidig og omfatter trening til musikk i gymsal,oderat styrketrening, trening i basseng og trening ute i naturen
 • Kartlegging av fysisk kapasitet for et best mulig tilpasset tilbud
Helsepartner Rehabilitering Skibotn 


Nordtun Helserehab

Pasientene får et individuelt tilpasset behandlingsopplegg. For lymfødempasienter: også 4-delt fysisk behandling; massasje/hudpleie/bandasjering/trening. Rehabiliteringen foregår individuelt tilpasset og innrettet, tilrettelagt for egenaktivisering.

 • Fokus på tilpasset trening, tiltak mot smerter - også kognitivt, samtaler, ernæring, og livsappetitt.
 • Veiledning, opplæring og informasjon gis vanligvis individuelt, men kan også gis i grupper fokus mot mestring, gjenoppta dagligdagse aktiviteter, herunder trygdemessige, arbeidsrelaterte/utdanningsrelaterte spørsmål.
Nordtun Helserehab

Helgeland rehabilitering

Mål for oppholdet er å bedre almenntilstand, eventuelt mindre smerte.

 • Økt funksjonsnivå og redusert forekomst av senfølger etter gjennomgått behandling.
 • Styrket evne til å mestre hverdagen etter alvorlig sykdom. Dette gjøres gjennom å følge opp pågående medisinsk behandling, tilpasset fysisk aktivitet, veiledning om kost og ernæring, samtaler/undervisning om psykiske reaksjoner knyttet til sykdom, strukturerte samtaler med økt mestring av sykdom som mål, inkludert informasjon om følgetilstander og hvordan dette kan håndteres, evt. forebygges. 
 • Det gis også komplett fysikalsk lymfødembehandling. 

Henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner

Helse Nord har avtale med en rekke private rehabiliteringssinstitusjoner. Det er regional vurderingsenhet som rettighetsvurderer og prioriterer henvisninger til disse.
Alt om henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner
Colourbox.com
Sist oppdatert 19.05.2022