logo Helse Nord
Colourbox.com

Rehabiliteringstilbud

Rehabiliteringstilbudene i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord leveres av både egne helseforetak og private rehabiliteringsinstitusjoner som vi har avtale med. Rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasient og brukers livssituasjon og mål. Rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere.

Private rehabiliteringsinstitusjoner

Helse Nord RHF har avtale med en rekke private rehabiliteringsinstitusjoner.
Private rehabiliteringsinstitusjoner med avtale
Colourbox.com
Sist oppdatert 08.02.2024