logo Helse Nord

Allmøte i Finnmarkssykehuset

– Mitt mål er å opprettholde et godt og likeverdig tilbud til pasientene i nord. Og vi er ennå tidlig i prosessen med utredning av funksjons- og oppgavedeling, innledet Marit Lind, administrerende direktør i Helse Nord, allmøtet i Finnmarkssykehuset 7. november.

Publisert 10.11.2023
Marit Lind

Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Allmøtet fant sted ved sykehuset i Hammerfest, med bred digital deltakelse fra hele helseforetaket. Sist allmøte som Marit Lind hadde med Finnmarkssykehuset om utredningsarbeidet foregikk kun digitalt, så Lind var glad for å være fysisk til stede i Hammerfest.

Konsekvenser av å ikke gjøre noen endringer

Marit Lind innledet med å minne om at Helse Nord hadde fått oppdraget med å utrede funksjons- og oppgavedelingen fra helse- og omsorgsministeren i november i fjor. Bakgrunnen var en usunn økonomi og store rekrutteringsutfordringer over år i alle helseforetakene.

– De nye sykehusene i Hammerfest og Narvik blir straks ferdigstilt, men den alvorlige situasjonen gjør at mange andre prosjekter er lagt på is. Formålet med arbeidet er å berge helsetjenesten i Helse Nord. Og alt er ikke såre vel om vi lar være å gjøre noe, understreket Lind.

En gruppe mennesker som sitter ved et bord
Fra allmøtet ved Finnmarkssykehuset. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset.


Lind fortalte også om mulighetene i utredningen. Hun nevnte muligheten for å ta hjem de pasientstrømmene som går ut fra regionen, og gjøre mer av planlagte kirurgien, for eksempel dagkirurgi som i dag gjøres av private.

Må stå sammen om utfordringene

– Jeg er glad og stolt over å være her, sa administrerende direktør i Finnmarkssykehuset, Ole Hope, som hadde sin første arbeidsdag 1. november uka før.

Ole Hope brukte adjektivet enormt for å beskrive omstillingsbehovet i Helse Nord. 

En person som står på et podium
Ole Hope, administrerende direktør i Finnmarkssykehuset beskrev omstillingsbehovet i Helse Nord som enormt.


– Vi er større enn Danmark, men ikke fryktelig mange mennesker. Vi må gjøre en kjempejobb å gjøre for å lykkes. Vi i Finnmarkssykehuset er kjempegodt involvert i alle referansegrupper i utredningsarbeidet. Vi skal bli hørt, men det er ikke alltid vi kan gjøre det vi har lyst til. 

Hope avsluttet innlegge med å legge vekt på at vi lykkes når vi jobber sammen.

– Vi i Finnmarkssykehuset har nådd målene når det gjelder digitale konsultasjoner, med Sami klinika helt på topp med 45 % digitale konsultasjoner.

Gode arbeidsforhold

Thoralf Enge, overlege og foretakstillitsvalgt for legene i Finnmarkssykehuset, holdt innlegg og la vekt på de gode lokalsykehusene og snakket om de veldig store avstandene aller lengst nord i regionen. 

– Det er viktig med gode arbeidsforhold for ansatte, det er med på å gi oss et godt omdømme som igjen gjør rekruttering enklere. Det er viktig å jobbe med rekruttering og stabilisering. Jeg oppfordrer Helse Nord til å jobbe for å få flere spesialsykepleiere.

Enge la vekt på at det er viktig å ta vare på de ansatte og viste til at 30 % av sykefravær er arbeidsrelatert.
 
– Vi må ta tilbake pasientene fra de private og tørre å ta avgjørelser som står seg, var Enges avslutning og oppfordring til Marit Lind og Helse Nord.

Pasientreiser, spør pasientene, beredskap og digitale konsultasjoner

Kjell Magne Johansen, leder av brukerutvalget i Finnmarkssykehuset, har hele 14 år i bak seg i brukerutvalget. 

– Vi er ingen som bor på sykehustrappa, vi må reise uansett og vi er ikke bekymret for selve utredningen, fortalte Johansen som også understreket at det er flinke folk overalt! 

En mann som sitter i en stol

Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Kjell Magne Johansen, leder av brukerutvalget i Finnmarkssykehuset.


Det brukerne derimot er bekymret for er pasientreiser. Johansen fortalte om pasienter som velger bort behandling fordi de regner ut kostnadene for reise og hva pasientreiser dekker, og hvor de velger å takke nei til behandling.

– Det er fremdeles et potensiale for digitale konsultasjoner, vi må bli flinkere til å bruke dette. Vi brukere ønsker dette, avsluttet Johansen.

– Husk å bruke høringsperioden!

Denne tydelige oppfordringen avsluttet Marit Lind allmøtet med.

Marit Lind Finnmarkssykehuset

Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Marit Lind med tydelig oppfordring til Finnmarkssykehuset.

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox