logo Helse Nord

Digitale høringskonferanser

24. april arrangerte Helse Nord digital høringskonferanse med Sametinget. Her presenterte administrerende direktør Marit Lind hovedtrekkene i høringsutkastet og fikk med seg innspill fra Sametinget.

Publisert 25.04.2024
Sist oppdatert 26.04.2024
Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
Oppfordring fra høringskonferansene: Bruk nettsidene våre, her ligger blant annet alle høringsinnspillene.

24. april holdt administrerende direktør Marit Lind digital høringskonferanse med Sametinget. 

En gruppe mennesker
Digital høringskonferanse med Sametinget.

– Vi vil dukke ned i hvert enkelt høringsinnspill, understreket Lind i møtet med Sametinget.

Innspill

Representanene fra Sametinget vektla at Sametingets kommer med sitt skriftlige høringssvar. De hadde også en rekke innspill til Lind i møtet. Det å både beholde og rekruttere samisk kompetanse, språklig og kulturelt ble fremhevet fra Sametinget. 

 

Åpen digital høringskonferanse

Den åpne digitale høringskonferansen ble arrangert 18. april. På denne var det viseadministrerende direktør Ola Jøsendal som presenterte hovedtrekkene i høringsutkastet.

Et par menn som står foran en tavle
Fredrik Sund og Ola Jøsendal var tilstede under den digitale høringskonferansen.

24 deltakere fikk med seg denne digitale høringskonferansen. Tema her var blant annet å bredde ut samarbeid som fungerer, øke digital samhandling og innspill om større behov for mer samarbeid mellom departementer.

Se høringsinnspill

De siste dagene har det kommet inn mange skriftlige høringsinnspill. Se høringsnettsiden for en oversikt over innspillene som legges ut.

 

Høring: Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord

Helse Nord RHF inviterte til å komme med innspill til tiltak beskrevet i høringsnotatet Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord. Høringen var åpen for alle. Høringsfristen var 25. april.
Høring: Tiltak for å sikre bærekraft
En collage av forskjellige mennesker