logo Helse Nord

Høringskonferanser i Bodø og Mosjøen

9. og 10. april var det høringskonferanser i Bodø og Mosjøen. Både i Bodø og i Mosjøen opplevde vi godt engasjement.

Publisert 11.04.2024
En person som står på et podium

I Mosjøen kom 50 deltakere. Det var et stort engasjement, konstruktive kommuner og et mangfold av synspunkter.

Innspill gjør arbeidet bedre

– Dette er en reell høring, vi tar med oss alt når vi skal bearbeide en styresak for å sikre bærekraft i helseregionen. Hensikten med høringen er å få innspill som gjør arbeidet vårt bedre, sa adm. direktør Marit Lind på høringskonferansen i Mosjøen.

Mange fra Vesterålen hadde tatt turen til Bodø hvor over 40 deltok.

Marit Lind presenterte hovedtrekkene i høringsutkastet, fremhevet den gode prehospitale tjenesten i nord og det gode samarbeidet med kommunene i nord.

Mange brukte anledningen til å ta ordet og fortelle om sine bekymringer og synspunkter.

Takk for engasjement og digital konferanse

Helse Nord takker for den gode deltakelsen og engasjementet! Har du ikke fått tatt del i de fysiske konferansene så har du anledning til å delta på en digital høringskonferanse 18. april.

Les hele høringsutkastet, høringsfristen er 25. april.

Høring: Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord

Helse Nord RHF inviterte til å komme med innspill til tiltak beskrevet i høringsnotatet Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord. Høringen var åpen for alle. Høringsfristen var 25. april.
Høring: Tiltak for å sikre bærekraft
En collage av forskjellige mennesker