logo

Marit Lind holdt allmøte på Nordlandssykehuset

– Målet med utredningen er ikke å rasere helsetjenesten, men å gjøre den bedre. Vi skal sikre pasientene i Nord-Norge god pasientbehandling også i fremtiden, sa Helse Nords administrerende direktør da hun mandag 6. november møtte de ansatte i Nordlandssykehuset.

Ingrid Bredesen Hangaas, Helse Nord RHF
Publisert 07.11.2023
Folk i et rom med datamaskiner

Allmøtet ble holdt fysisk i Bodø, men alle ansatte hadde mulighet til å delta digitalt. På sykehusene i Gravdal og Vesterålen satt flere av de ansatte samlet for å delta på møtet og stille spørsmål til Marit Lind.  

En gruppe mennesker som sitter i et rom
Mange av de ansatte ved Nordlandssykehuset Gravdal satt samlet under allmøtet til Marit Lind

Store problemer

Marit Lind innledet med å minne om at Helse Nord hadde fått oppdraget med å utrede funksjons- og oppgavedelingen fra helse- og omsorgsministeren i november i fjor. Bakgrunnen var en usunn økonomi og store rekrutteringsutfordringer over år i alle helseforetakene.

– Man kan få inntrykk av, ihvertfall hvis man leser avisen, at alt er såre vel dersom man lar alt være som det er. Slik er det ikke. Vi har store problemer i Helse Nord, sa Lind og pekte på flere konsekvenser av å ikke gjøre noe. 

Blant dem at vedtatte byggeprosjekter blir utsatt, kritisk behov for medisinskteknisk utstyr, sammenbrudd av tjenester og faren for å miste utdanningsforløp av leger i spesialisering.

En person som står foran en stor skjerm
– Man kan få inntrykk av, i hvert fall hvis man leser avisen, at alt er såre vel dersom man lar alt være som det er. Slik er det ikke. Vi har store problemer i Helse Nord, sa Lind Marit Lind.

 

Skal sikre god pasientbehandling fremtiden

Lind pekte på at Helse Nords oppdrag er å gi likeverdig pasientbehandling til pasientene i Nord-Norge. Slik skal det også være i fremtiden.

– Vi skal legge kabalen på en annen måte, slik at vi sikrer god pasientbehandling også i fremtiden. Vi skal ikke rasere helsetjenesten, vi skal gjøre den bedre, understreket Helse Nords administrerende direktør. 

Se presentasjonen til Marit Lind her.

– Ta vare på de ansatte

Også foretakstillitsvalgt fra Overlegeforeningen i Nordlandssykehuset, Frida Andræ, deltok på allmøtet. Hun understreket viktigheten av å involvere medarbeiderne i dette arbeidet og kom med en klar oppfordring: 

– Ta vare på de ansatte som føler seg truet. Spesielt de som jobber i Lofoten. Den situasjonen vi står i nå, gjør det vanskelig å rekruttere og stabilisere personell. Det er bra at vi får informasjon i dag. Men husk at informasjon kan vi ikke få for mye av, understreket hun.

En person som står foran et podium med en person som sitter ved den
Foretakstillitsvalgt fra Overlegeforeningen i Nordlandssykehuset, Frida Andræ, deltok på allmøtet.

Også Gunn Strand Hutchinson, nestleder i Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset, deltok på allmøtet. Hun fortalte at brukerutvalget opplever at prosessen har vært åpen, at de hadde fått mulighet til å gi innspill, men at de opplevde at tidsfristene hadde vært for korte. 

– Det er "vi" og ikke "de"

Siri Tau Ursin, administrerende direktør ved Nordlandandssykehuset, sa i sitt innlegg at hennes viktigste ansvar var å ta vare på de over 5000 ansatte i foretaket. 

–  Vi må ikke ende opp med at det som skjer nå skaper splittelse. Ta vare på hverandre. Det er «vi» og ikke «de», sa Ursin og minnet samtidig de ansatte på følgende: 

– Vi har mye å være stolte av. Vi leverer ekstremt gode tjenester. Og vi skal stå i dette sammen. Uansett hvor vanskelig det er, avsluttet Ursin.

En person som holder en presentasjon
– Ta vare på hverandre. Det er «vi» og ikke «de», sa Siri Tau Ursin, adm. direktør ved Nordlandssykehuset.

 

 

Tidslinje funksjons- og oppgavedeling

​14. desember 2022: Styret vedtar Regional utviklingsplan for Helse Nord 2023–2038


9. november 2022:
Helse og omsorgsdepartementet (HOD) gir Helse Nord i oppdrag å se på tiltak som innebærer endringer i funksjons- og oppgavedeling for å sikre bærekraft

23. februar 2023: Styret i Helse Nord vedtar rammene for videre arbeid


29. mars 2023: Styret i Helse Nord vedtar konkrete områder som skal utredes videre

31. mai 2023: Styret i Helse Nord vedtar mandat for mandat for utredningsarbeidet og hvordan utredningsarbeidet skal organiseres. De beslutter blant annet at det skal opprettes fem arbeidsgrupper som skal utrede ulike områder.


22. juni 2023: Styret i Helse Nord RHF vedtar revidert fremdriftsplan for arbeidet.


26. juni 2023: Felles oppstartsmøte for de fem arbeidsgrupper som skal utrede  ulike delområder for funksjons- og oppgavedelingen i Helse Nord etableres og starter opp arbeidet. Arbeidsgruppen skal gjennom utredningsperioden legge frem én rapport på sitt område. De fem delrapportene skal samles i én felles, helhetlig plan.

August/september 2023: Individuelle oppstartsmøter for arbeidsgruppene. 

14. november 2023: Arbeidsgruppenes anbefalinger, inkludert risiko- og sårbarhetsanalyse, leveres til koordineringsgruppen i Helse Nord RHF.

17. november 2023: Marit Lind og ledelsen i Helse Nord ser at de har behov for en liten utvidelse av tidsplanen som er satt for å ferdigstille planen som skal til styret. 


29. november 2023: Styret vedtar liten utvidelse av tidsplanen.


13. desember 2023: Drøftingsutkast for helhetlig plan ferdigstilles.

14. til 21. desember 2023: Drøfting og dialog med tillitsvalgte og brukerorganisasjoner. 

9. januar 2024: Styret vedtar høringsutkast av den helhetlige planen med forslag til funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord.

12. januar - 8. mars 2024: Den helhetlige planen sendes ut på en bred og åpen høring. 

25. april 2024: Planen skal vedtas i styret i Helse Nord før den, om nødvendig, legges fram for eier Helse- og omsorgsdepartementet.


Vi tar forbehold om endringer i tidslinjen.

 

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox