logo Helse Nord

Helse Nord-direktøren trakk styresaken

Tirsdag 9. januar 2024 skulle styret i Helse Nord RHF ta stilling til om et forslag til helhetlig plan for funksjons- og oppgavedeling skulle sendes på høring. Etter flere timer med diskusjon, trakk Marit Lind, Helse Nords administrerende direktør saken.

Ingrid Bredesen Hangaas, Helse Nord RHF
Publisert 09.01.2024
Sist oppdatert 11.01.2024
En gruppe mennesker som sitter ved langbord i et konferanserom
Styremøtet i Helse Nord RHF 9. januar 2024 ble avholdt i Tromsø.

– Med bakgrunn i diskusjonene som har vært her, og at det ligger an til at flere ønsker at vi skal sende ut bare deler av planen på høring, trekker jeg styresaken. Jeg ønsker å komme tilbake til styret med et nytt og forbedret saksframlegg, slik at vi kan sende ut en helhetlig plan på høring, i tråd med bestillingen, sa Lind.

Etter planen skulle utkastet sendes ut på høring nå og vedtas i styremøtet i slutten av april. Denne planen blir nå forskøvet. 

Styreleder Renate Larsen understreket at det haster å gjøre endringer. 

- Tiden er en knapphetsfaktor, understreket hun. 

Noen kvinner som sitter ved et bord
Styreleder Renate Larsen og adm. direktør Marit Lind.

Omfattende oppdrag

Det var Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) som i november 2022 gav Helse Nord RHF i oppdrag å vurdere funksjons- og oppgavedelingen i regionen. Med funksjons- og oppgavedeling menes å vurdere hvilke sykehus som gir hvilken pasientbehandling.

Les mer om endring og omstilling i Helse Nord.

Bakgrunnen for oppdraget var mangel på arbeidskraft og nødvendig fagkompetanse i en stadig mer spesialisert helsetjeneste. Dette har blant annet ført til at sykehusene i Helse Nord er sterkt avhengig av å leie inn kostbare vikarer, noe som er en utfordring både for å bygge stabile fagmiljø og økonomisk bærekraft.

I styremøtet 9. januar 2024 skulle styret beslutte om et utkast av den helhetlige planen skulle sendes ut på høring. 

 

Oppdatert 10. januar angående videre tidsplan:

– Vi kan i dag ikke tidfeste en beslutning for videre tidsplan, det må vi få komme tilbake til, men oppdraget fra vår eier ligger fast, sier adm. direktør Marit Lind.

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox