logo Helse Nord

– En viktig arena for å skape felles forståelse

Torsdag 25. og fredag 26. april arrangerte Helse Nord RHF styreseminar i Tromsø med cirka 90 deltakere. – Helsetjenestene i Nord-Norge er i varig og rask endring, og det fører til at vi må tenke nytt, sa styreleder Renate Larsen under åpningen.

Skjalg Fjellheim, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Helse Nord RHF
Publisert 26.04.2024
Styreseminaret i Tromsø 2024
Styreseminaret i Helse Nord RHF samlet ledere og styremedlemmer i alle de nordnorske helseforetakene, samt politisk ledelse i fylkeskommunene.

Blant temaene var omstillingstiltakene ved sykehusene, og samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten.

- Styreseminarene er en viktig arena for å skape felles forståelse, når vi står overfor vanskelige valg og må fatte avgjørelser som ofte kan være upopulære, sa styreleder Renate Larsen da hun åpnet seminaret.

En person som står på en scene
– Vi står overfor vanskelige valg og må fatte avgjørelser som ofte kan være upopulære, sa Renate Larsen, styreleder i Helse Nord RHF.

Styreseminarene arrangeres to ganger i året, og samler ledere og styremedlemmer i alle de nordnorske helseforetakene.

God representasjon fra fylkene

Også de politiske topplederne i de nordnorske fylkene deltok på møtet.

– Det har vært lærerikt og nytt å kunne delta på Helse Nords sitt styreseminar. Under seminaret er jeg blitt bedre kjent med utfordringene som styrene står i og hvordan de jobber for å løse dem, sier fylkesrådsleder i Nordland, Svein Eggesvik.

En person som holder en presentasjon
– Under seminaret er jeg blitt bedre kjent med utfordringene som styrene står i og hvordan de jobber for å løse dem, sier fylkesrådsleder i Nordland, Svein Eggesvik.

Hva er best for den nordnorske helheten?

– Lagspill er en verdi, vi må jobbe sammen for å løse utfordringene. Mange har sterke meninger om hva vi bør gjøre, og ikke minst hva vi ikke skal gjøre, sa administrerende direktør Marit Lind i sin løypemelding om omstillingsarbeidet i helseregionen.

Arbeidet med å få ned ventelistene og samarbeid på tvers av sykehusene var også et tema på styreseminaret.

– Vårt ansvar er å få mest mulig helsetjenester med utgangspunkt i de økonomiske rammene vi har. Vi må tenke bærekraft og hva som best for den nordnorske helheten, sier Lind, og fortsetter:

– Det er ikke enkelt å være leder i økonomisk vanskelige tider, men vi må gjøre alt vi kan for å komme over i en situasjon som er mer bærekraftig enn i dag, og som kan sikre likeverdige tjenester til befolkningen i nord.

En person som holder en presentasjon
– Vårt ansvar er å få mest mulig helsetjenester med utgangspunkt i de økonomiske rammene vi har, sa administrerende direktør i Helse Nord RHF, Marit Lind.

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox