logo Helse Nord

Utvidet tidsfrist for funksjons- og oppgavedeling

Marit Lind og ledelsen i Helse Nord ser at de har behov for en liten utvidelse av tidsplanen som er satt for å ferdigstille planen som skal til styret.

Publisert 17.11.2023
Portrett Marit Lind
Marit Lind, administrerende direktør i Helse Nord RHF

–  Jeg har nå sammen med flere i RHF-ledelsen gjennomgått delrapportene i utredningen av funksjons- og oppgavedeling som arbeidsgruppene leverte 14. november, sier adm.dir. i Helse Nord RHF, Marit Lind.

–  Vi jobber videre med å vurdere de anbefalingene vi har fått før vi starter arbeidet med å utarbeide forslag til en helhetlig plan. 

Spør styret i Helse Nord RHF

Administrerende direktør Marit Lind kommer til å legge fram en sak for styret i deres møte 29. november hvor hun ber om at styrebehandlingen av utkast til helhetlig plan skyves fra 20. desember 2023 og til et ekstraordinært styremøte 9. januar 2024.

Høringsfristen foreslås fortsatt å være 8 uker, bare litt forskjøvet og dato for endelig styrebehandling opprettholdes til 25. april 2024.

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox