logo Helse Nord

Veien videre for arbeidet med funksjons- og oppgavedeling

16. januar fikk Helse Nord RHF et justert oppdrag fra helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Helse Nord justerer nå planene for det videre utredningsarbeidet i tråd med dette oppdraget. Målet er å få lagt fram en justert fremdriftsplan til behandling i styremøtet i RHF-et den 7. februar.

Publisert 18.01.2024
Sist oppdatert 19.01.2024
Portrett Marit Lind
Marit Lind, administrerende direktør i Helse Nord RHF.

– I sykehustalen 16. januar kom det tydelige nye styringssignaler fra eieren vår. Det forholder vi oss selvsagt lojalt til, sier Marit Lind, administrerende direktør i Helse Nord RHF.

Helse Nord fikk i foretaksmøte 16. januar formelt oppdragene for 2024, hvor ett av dem var å ta en justert prosess med å utrede funksjons- og oppgavedelingen videre. Detaljene i den videre fremdriftsplanen vil det regionale helseforetaket komme tilbake til.

Målet er å få lagt fram en justert fremdriftsplan til behandling i styremøtet i RHF-et den 7. februar. 

Åtte ukers høring

Marit Lind, administrerende direktør i Helse Nord RHF, holder fast ved at planen skal ut på åtte ukers bred høring.

Høringsperioden vil bli forskjøvet.

Oppdraget med funksjons- og oppgavedeling står

I sykehustalen la helse- og omsorgsministeren vekt på at oppdraget til Helse Nord består, men med noen justeringer.

– Vi jobber nå med å gå igjennom det justerte oppdraget fra foretaksmøtet, samt innspill fra siste styremøte, og vil tilpasse de videre planene for å løse oppdraget med funksjons- og oppgavedeling i tråd med dette.
Marit Lind, adm. direktør i Helse Nord RHF

 

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox