logo Helse Nord

Hvordan dekkes behov for arbeidskraft i Helse Nord?

Formålet med denne analysen var å få bedre kunnskap om hvordan behovet for arbeidskraft dekkes i Helse Nord.

Bakgrunn for analysenotatet

Helse Nord RHF har hatt et ønske om å få bedre innsikt i hvordan behovet for arbeidskraft dekkes. Dette behovet kan hovedsakelig dekkes ved bruk av fire virkemidler; fast ansettelse, midlertidig ansettelse, overtid eller innleie.

Se hele analysenotatet her*:

Hvordan dekkes behov for arbeidskraft i Helse Nord v2.pdf

 

*Endringer i analysenotatet 4. desember 2023

Det er gjort endringer i figur 1 (side 14) og 5 (side 18) i analysenotat. 

Tallene i tabellene var riktige, men to av figurene som fremstilte tallene grafisk, inkluderte også stillingruppen LIS 1 (turnusleger). Det var derfor ikke samsvar mellom tabellene og figurene for leger. Dette er nå rettet opp.

Årsaken til at LIS 1 (turnusleger) skulle vært ekskludert, er på grunn at de ikke inngår i helseforetakenes oversikter over budsjetterte stillinger/stillingsregister.

 

Sist oppdatert 04.12.2023