logo Helse Nord

Hvorfor er endring og omstilling nødvendig?

Helse Nord RHFs hovedoppgave er å sørge for gode spesialisthelsetjenester til innbyggerne i Nord-Norge. Det skal vi fortsette med i fremtiden. Men fremover må vi gjøre det på en annen måte enn i dag.

Hovedgrunnen til det er mangelen på fagfolk, den medisinske spesialiseringen som krever mer fagfolk og befolkningsutviklingen. Dagens struktur er rett og slett ikke mulig å bemanne.

Les mer om de ulike hovedgrunnene ved å klikke på lenkene under.

 

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Sist oppdatert 25.06.2023