logo Helse Nord

Mangel på fagfolk

Det økte behovet i helsetjenesten har hittil vært løst med å ansette flere folk. Det vil ikke lenger være mulig.

Helsepersonellkommisjonens rapport «Tid for handling» beskriver dette tydelig.

Til tross for at vi bare har ni prosent av befolkningen, sto vi i 2022 for 40 prosent av all innleie fra vikarbyrå i spesialisthelsetjenesten nasjonalt. Det er både dyrt og sårbart. Dagens struktur er rett og slett ikke mulig å bemanne.

Sykehusene i Helse Nord leide i 2022 inn vikarer for en halv milliard kroner. Dette har blitt en nødvendig og sårbar løsning for å kunne opprettholde tjenestetilbudet. Vi mangler blant annet sykepleiere, legespesialister og psykologer. Disse trenger vi som fast ansatte. Vi skal sikre forutsigbare tjenester og beredskap, med god kvalitet i tråd med medisinsk faglig utvikling, pasientsikkerhet og arbeidsmiljø.

Å øke utdanningskapasiteten ytterligere er ikke løsningen. Antall studieplasser på legeutdanningen ved Universitetet i Tromsø har økt fra 106 plasser i 2015 til 181 plasser i 2023. Alle disse studentene skal ha sin praksis og spesialisering i sykehus. For sykepleierutdanningen er trenden over hele landet for få søkere til antall studieplasser. Ved siste opptak for bachelor i sykepleie ved studiestedene i nord, ble bare 70 prosent av plassene fylt.

Analysenotat: Hvordan dekkes behov for arbeidskraft i Helse Nord?

 

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Sist oppdatert 23.06.2023