logo Helse Nord

Drøfting med brukere og tillitsvalgte

Et drøftingsutkast av den helhetlige planen ble sendt til brukere og tillitsvalgte 13. desember 2023. Saken ble drøftet i påfølgende møter.

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Sist oppdatert 08.01.2024