logo Helse Nord

Spør kommunene om involvering

Helse Nord har bedt kommunene i Nord-Norge foreslå hvordan kommunene på en god og gjennomførbar måte kan involveres i arbeidet med funksjons- og oppgavedelingen i regionen.

Publisert 17.03.2023
Sist oppdatert 25.04.2023
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Helse Nord skal i gang med et omfattende utredningsarbeid som skal vurdere funksjons- og oppgavedelingen i regionen. Det er et stort oppdrag, og å involvere Helse Nords samarbeidsaktører, deriblant kommunene, er svært viktig for å utarbeide et best mulig beslutningsgrunnlag.

Det er 80 kommuner i Nord-Norge, og Helse Nord er på leting etter en god og gjennomførbar måte å sikre kommuneinvolvering. I et brev til kommunene ber Helse Nord om innspill på følgende spørsmål:

  1. ​Hvilke konkrete forslag har din kommune til hvordan 80 kommuner i Nord-Norge på en god og gjennomførbar måte kan involveres i Helse Nord RHFs videre arbeid med utredningen av funksjon- og oppgavedeling? 
  2. Har kommunen innspill til problemforståelsen/situasjonsbildet som Helse Nord RHF har beskrevet i styresak 11-2023?
  3. Har dere forslag til konkrete områder innen sykehusenes funksjoner som dere mener bør utredes videre for mulig funksjons- og oppgavedeling?

Etter at Helse Nord har mottatt innspill (frist 13. april), vil det foreslås en praktisk organisering for å ivareta kommunenes involvering. Forslaget blir presentert for kommunene i dialogkonferanser arrangert i Bodø og Tromsø​, hvor kommunene bes om å gi innspill på foreslått organisering. Deretter vil et forslag for involvering av kommunene fremmes for styret i Helse Nord i styremøtet 31. mai​.

Brevene med innspill fra kommunene er lagt ut på denne nettsiden. Se nedenfor.

Les også: Kommunene og andre blir involvert

​​

Brevet til kommunene

​Brev fra Helse Nord RHF til de 80 kommunene i Nord-Norge, 10. mars 2023:

Mulige møtearenaer for involvering – ønske om innspill

Helse Nord RHF har fått i oppdrag fra vår eier, Helse- og omsorgsdepartementet, å vurdere behov for endringer i funksjons- og oppgavedelingen​ i spesialisthelsetjenesten i regionen. Dette slik at Helse Nord RHF kan ivareta sitt sørge-for-ansvar på lang sikt. Mangel på fagfolk er Helse Nords aller største utfordring. Spesialisthelsetjenesten, slik Helse Nord er organisert i dag, krever, og vil kreve, mer bemanning enn det som faktisk er tilgjengelig. Hovedgrunner til at omstilling og endring er nødvendig er ytterligere beskrevet her: https://helse-nord.no/endring-og-omstilling-i-helse-nord og i styresak 11-2023 (lenke til styresaken via denne nettsiden: https://helse-nord.no/nyheter/har-vedtatt-retning-for-endring). 
 
Helse Nord RHF planlegger nå oppstart av en utredning som skal ende i en samlet plan for funksjons- og oppgavedeling. Utredningen vil pågå i hele 2023. Det er planlagt å sende forslaget til en samlet plan på høring mot slutten av året. I forestående arbeid med utredningen ønsker vi å involvere kommunene og kommunehelsetjenesten på egnet måte. Det er 80 kommuner i Nord-Norge, og vi ønsker innspill på hvordan din kommune ser på en konkret, praktisk og gjennomførbar måte for involvering. Helse Nord RHF vil samle alle innspill og rigge en gjennomføring av utredningen med mål om best mulig involvering av kommunene, både politisk og helsefaglig. 
 
29. mars 2023 vil styret i Helse Nord behandle en styresak som foreslår områder for videre utredning av mulig funksjons- og oppgavedeling. Styresak 29-2023 legges ut 22. mars (her: Styremøte i Helse Nord 29. mars 2023​). De foreslåtte områdene vil være av overordnet karakter, men konkrete nok til at utredningsarbeidet kan påbegynnes.

Oppsummering 

Helse Nord RHF inviterer kommunene til å gi synspunkter på tre spørsmål:

  1. Hvilke konkrete forslag har din kommune til hvordan 80 kommuner i Nord-Norge på en god og gjennomførbar måte kan involveres i Helse Nord RHFs videre arbeid med utredningen av funksjon- og oppgavedeling?
  2. Har kommunen innspill til problemforståelsen/situasjonsbildet som Helse Nord RHF har beskrevet i styresak 11-2023?
  3. Har dere forslag til konkrete områder innen sykehusenes funksjoner som dere mener bør utredes videre for mulig funksjons- og oppgavedeling? (Se til styresak 29-2023 beskrevet ovenfor.)

​Vi håper dere har anledning til å sende oss skriftlig svar innen 13. april 2023. 
 
Vennlig hilsen 

Marit Lind 
konst. adm. direktør​
Helse Nord RHF​​

​​Mottatte brev med innspill fra kommunene

​​

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox