logo Helse Nord

Utrede funksjons- og oppgavedeling

Helse Nord RHF har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utrede funksjons- og oppgavedeling i og mellom sykehus i regionen.

Bakgrunnen for oppdraget er mangel på arbeidkraft og nødvendig fagkompetanse i en stadig mer spesialisert helsetjeneste. Dette har blant annet ført til at sykehusene i Helse Nord er sterkt avhengig av å leie inn kostbare vikarer, noe som er en utfordring både for å bygge stabile fagmiljø og økonomisk.​


Konkret hvilke endringer som vil komme framover er for tidlig å si. Befolkningen i Nord-Norge skal få den helsehjelpen de trenger når de trenger det, både akutt og planlagt.

Det skal de få gjennom en struktur og organisering som sikrer at fagfolkene får gi mest mulig og best mulig pasientbehandling. Dette, sammen med gode preshospitale tjenester (ambulansetjenester)​ og pasientreiser, vil ligge til grunn for de endringsforslagene som vil komme.​​​​

 

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Sist oppdatert 23.06.2023