logo Helse Nord

Medisinsk utvikling

Den medisinske utviklingen går i et forrykende tempo.

Utredning, behandling og oppfølging har blitt mye bedre med mange flere muligheter enn tidligere. Dette er først og fremst positivt.  Samtidig krever moderne, spesialisert medisin mye mer personell enn tidligere.

Før var det slik at en lege kunne dekke et faglig bredt spekter av utredning, behandling og oppfølging. Slik er det ikke lenger da kravet til spesialisert kunnskap er blitt svært høyt. I dag finnes 46 ulike godkjente legespesialiteter. For mange av disse foregår en ytterligere spesialisering i faget. Dette gjelder også andre yrkesgrupper i sykehusene. 

For 25 år siden fantes det for eksempel bare noen få behandlingsalternativer for pasienter med brystkreft. I dag kan pasientene behandles på utallige måter og kombinasjoner, og overlevelsen har økt til over 90 prosent. 

Moderne, spesialisert medisin krever at mange fagpersoner, med riktig kompetanse, jobber sammen og tverrfaglig rundt og med pasienten.

 

 

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Sist oppdatert 23.06.2023