logo Helse Nord

Befolkningsutvikling

Vi blir stadig flere eldre med behov for helsehjelp, og stadig færre yngre i yrkesaktiv alder som kan gi dem det.

Eldrebølgen har allerede truffet oss. Den store andelen eldre betyr også behov for mer helsetjenester, både i kommunene og i sykehus.  


Siden 1970-tallet har fødselstallene i landsdelen sunket. Og de fortsetter å synke. For første gang i historien vil det i Nord-Norge i 2023 være flere eldre (over 65 år) enn barn og unge (0–19 år). Dette vil være en realitet i resten av landet rundt 2030. 

Vi har ikke nok yrkesaktive til å kunne opprettholde og bemanne dagens organisering og struktur.

 

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Sist oppdatert 23.06.2023