logo Helse Nord

Ny ordning for deg som skal søke eksterne forskningsmidler

Helse Nord RHF lanserer nå en utlysning med løpende frist for forskere som skal utforme søknader til eksterne finansieringskilder. 

Publisert 21.12.2022
Forskningsmidler i Helse Nord

​– Vi ønsker å legge til rette for at forskerne og institusjonene kan posisjonere seg for deltakelse i større nasjonale og internasjonale forskningsprogram sier forskningsdirektør Tove Klæboe Nilsen, Helse Nord RHF. 

Her kan du søke om inntil 250 000 til frikjøp eller driftsmidler for å utarbeide søknad til eksterne finansieringskilder. 

Tove Klæboe Nilsen

Forskningsdirektør i Helse Nord, Tove Klæboe Nilsen, håper mange benytter seg av denne muligheten.

– Det er lagt opp til en kort og ubyråkratisk søkeprosess, og søker vil få svar i løpet av få uker. Vi innfører i tillegg løpende søknadsfrist for denne søknadstypen, sier Klæboe Nilsen, som håper mange vil benytte seg av denne muligheten. 

Det elektroniske søknadsskjemaet åpnes for søknader 2. januar 2023.


Ta gjerne kontakt med sekretariatet for Helse Nords forskningsmidler for mer informasjon: forskningsmidler@unn.no