logo

Utlysning av forskningsmidler 2016

Utlysning av midler til klinisk forskning, inkludert translasjonsforskning og forskning på samhandling for 2016.

Publisert 05.06.2016
Sist oppdatert 04.12.2017

Disse fikk forskningsmidler for 2016:
Nede på siden finner du lenke til søknadsskjema, veileder m.m. til søknad om forskningsmidler i Helse Nord.

Nytt for 2016-utlysningen er:

 • ​Nytteperspektivet må framkomme tydelig av søknaden.
 • Krav til brukermedvirkning: For å øke nytten av offentlig finansiert klinisk forskning, er det innført krav om begrunnelse dersom brukermedvirkning - av pasienter og pårørende - er fraværende i planlegging og gjennomføring av klinisk forskning eller helsetjenesteforskning. Helse Nord har også vedtatt retningslinjer for brukermedvirkning i forskning (vedlagt).
 • Krav til utenlandsopphold ved postdoktorstipend: Hensynet til internasjonalt samarbeid gjør at vi nå krever utenlandsopphold på mellom 3 og 12 mnd i løpet av stipendperioden
 • Forskerstipend som personlig stipend: forskerstipend (under søknadstype flerårig prosjekt, knyttet til ett definert forskningsprosjekt) kan fra i år kun søkes av navngitte forskere. Dette er en søknadstype for å satse videre på viderekomne forskere og forskertalenter i egne miljøer
 • Det lyses ikke ut delte forskerstipend i år
 • Sterke forskningsgrupper forventes å søke ekstern finansiering gjennom Norges Forskningsråd, Kreftforeningen m fl. og /eller EU midler. En søker eller forskergruppe kan ikke påregne å få innvilget støtte til mange gode søknader fra samme prosjektleder eller forskergruppe.

Vi minner om:


 • at personer fylt 70 år eller mer i 2015 kan ikke være søkere/prosjektledere. Det er ingenting i veien for at personer fylt 70 år er med som prosjektmedarbeidere eller veiledere/biveiledere, når de har tilknytning til søkeinstitusjon eller samarbeidsinstitusjon.
 • at det skal inngås avtaler om avsatt arbeidstid til forskning mellom klinikk/avdeling og stipendiat/forsker. Det er laget en mal for slik avtale som anbefales brukt av alle helseforetak i Helse Nord. Malen: Avtale ved tilsetting i forskningsprosjekt finansiert av Helse Nord finnes i Docmap, dok.nr. AV0703 (og vedlagt under).
 • at du finner definisjoner på samhandlingsforskning, helsetjenesteforskning, forskning på kvalitet og pasientsikkerhet, aldersforskning og translasjonsforskning, i veileder til forskningsutvalgene.
 • toppstipendet: Det er en søknadstype for posisjonering for internasjonale prosjekter. Stipend til erfarne forskere til å skrive søknad til større prosjekter i Forskningsrådet og EU. Formålet med stipendet er øke antall gode søknader fra helseforetakene til eksterne finansiører.

Søknadskategorier som bør ses på særlig av små foretak og/eller svake miljøer:

 • Pilotprosjekter på inntil ett år
 • Startstipend
 • Dobbeltkompetanseløp
 • Inkubatorstøtte
 • Alle søkere bes lese utlysningstekst og veileder nøye før utfylling av eSøknad (lenke nede på siden)!

Søknadsfrist: 1. september 2015 kl. 16.00.​


For spørsmål knyttet til søknadsprosess (teknisk – eSøknad m.m.):

Vidar Anderssen, rådgiver, sekretariatet for Helse Nords forskningsutvalg:

77 75 58 86 (kontor)
92 43 03 43 (mobil)

​Johanne Lavold Eliassen, konsulent, sekretariatet for Helse Nords forskningsutvalg:

77 62 64 95 (kontor)
412 12 048 (mobil)

Forespørsler kan også sendes til forskningsmidler@unn.no

Forskningssjef, Helse Nord RHF, Tove Klæboe Nilsen, tlf. 986 84 862.