logo Helse Nord

Ambulante rehabiliteringsteam (ART), fagnettverk

De ambulante rehabiliteringsteamene i Nord-Norge har organisert seg i et regionalt nettverk for å ha et faglig fellesskap, drive fagutvikling, og derved sikre et best mulig tilbud til befolkningen.

Nettverk for ambulante rehabiliteringsteam i Nord-Norge arrangerer årlige nettverkssamlinger for alle ansatte i slike team. Disse samlingene startet første gang i 1999. 
 
Nettverket spiller en viktig rolle for den faglige utviklingen av teamene, og har bidratt til å synliggjøre denne typen tjenester i helseforetakene i Nord. 
 
Mellom hver samling har vi et arbeidsutvalg (AU) som jobber med aktuelle saker og nettverkssamlingen. I AU sitter det én representant fra hvert av teamene i de fem helseforetakene i regionen.
 

Ambulante rehabiliteringsteam ved sykehusene i Helse Nord (med kart)

 

 

Ambulante rehabiliteringsteam i Helse Nord vist på kart

 

 

ART Finnmarkssykehuset

ART UNN Tromsø

ART UNN Narvik

ART Nordlandssykehuset Vesterålen

ART Nordlandssykehuset Lofotoen

ART Nordlandssykehuset Salten

ART Helgelandssykehuset

Robert Grønbech, leder
Universitetssykehuset Nord-Norge, Narvik
tel: 76 96 82 50

Bjarte Sletteng, nestleder
Nordlandssykehuset, Vesterålen 
tel: 75 57 26 69 
e-post: Bjarte.sletteng@nordlandssykehuset.no


De øvrige medlemmene er:

Are Dragland
Finnmarkssykehuset, Kirkenes
tel: 78 97 54 08

Solveig Mørk
Universitetssykehuset, Tromsø
tel: 77 62 75 75
 
Anette Gaaserud
Nordlandssykehuset, Salten
tel: 75 57 01 37

Anders Jerven
Nordlandssykehuset, Helgeland
tel: 75 06 51 96
Nordlandssykehuset, Lofoten 
tel: 75 57 20 30
Sist oppdatert 05.04.2024