logo Helse Nord

Kontornettverk, habilitering

Nettverket for kontoransatte innenfor habiliteringstjenestene i helseregionen skal bidra til å forbedre dokumentasjon og faglige praksis i tjenestene, og videre kvalitetssikre disse.

Jfr. delplan for habilitering skal det etableres et fagnettverk for alle kontoransatte innenfor habiliteringstjenestene i helseregionen. 

Nettverket ønsker å bidra til å forbedre dokumentasjon og faglige praksis i tjenestene, og videre kvalitetssikre disse. Dette vil bl.a. danne grunnlag for prioritering av helsetjenestene som gis, samt forbedre tjenesten overfor den enkelte pasient. Aktuelle oppgaver som nettverket arbeider med er:

  • Etablere felles maler for registrering av pasientdokumentasjon. Dette kan gjelde for journalnotater, rapporter, kartlegginger og epikriser
  • Definere felles prosedyrer som beskriver de tjenestene som virksomheten utfører
  • Virksomhetsdokumentasjon, knyttet opp mot de ulike områdene som det gis tjenester på. Disse kan være utredning/diagnostisering, veiledning på system- og individnivå, sosialtjenestelovens kap 4A, kurs, formidling og kompetansehevingstiltak
  • Regulering og dokumentasjon av forarbeid, reisetid og etterarbeid ved ambulant tjeneste

Arbeidsutvalg (AU)
Tove Venke Hansen, Voksenhab. Finnmarkssykehuset
e-post: tove.venke.hansen@finnmarkssykehuset.no

Malene Bruvold Johansen, Voksenhabiliteringen Tromsø, UNN
e-post: malene.bruvold.johansen@unn.no

Marit Strand Lomundal, Hab.team for voksne, Nordlandssykehuset
e-post: marit.strand.lomundal@nordlandssykehuset.no

Øvrige medlemmer i nettverket
Ann Helen Haugen, Hab.team Mosjøen, Helgelandssykehuset
e-post: ann.helen.haugen@heleglandssykehuset.no

Beate Vikholt, Hab.team Narvik, UNN
e-post: beate.vikholt@unn.no

Inger Lise Hansen, Barnehab., Finnmarkssykehuset
e-post: inger.lise.hansen@finnmarkssykehuset.no

Jorunn Eliassen, Hab.team Sandnessjøen, Helgelandssykehuset
e-post: jorunn.eliassen@helgelandssykehuset.no

Margrethe Holberg-Hansen, Hab.team Harstad, UNN
e-post: margrethe.helene.holberg-hansen@unn.no

Monica Aronsen, Psyk.Innsatsteam, Nordlandssykehuset
e-post: monica.aronsen@nordlandssykehuset.no

Marit Strand Olderskog, Habiliteringstjenesten, Helgelandssykehuset
e-post: marit.olderskog@helgelandssykehuset.no

Sist oppdatert 05.04.2024