logo Helse Nord

Nettverk for leger innen habiliteringsfeltet

Etableringen av dette nettverket ble besluttet i vedtak i Regionalt ledernettverk for habilitering (RNH), etter forslag fra en gruppe leger som møttes under ReHabUKA 2015.

Dette er et fagnettverk for leger som arbeider i habiliteringsfeltet (barn og voksne) i regionen. Nevrologer, psykiatere, genetikere, pediatere, og andre som arbeider i andre deler av spesialisthelsetjenesten, med interesse for fagområdet, kan også være med. 

Nettverket består av leger i fagfeltet i Helse Nord som er interessert i å være med. Nettverket har en løs og uformell organisering, uten noe klart definert ansvarsområde, og er underlagt Regionalt ledernettverk for habilitering.

Nettverket skal ikke drive direkte pasientarbeid. Nettverket driftes av medlemmene. Ledelsen går på omgang mellom fast ansatte leger i Habiliteringsseksjonen ved UNN. Det benyttes ressurser ved UNN til evt. sekretærfunksjoner. Driftsutgiftene dekkes av regionale midler avsatte til formålet. Nettverket vil samarbeide med nærliggende organisasjoner: Medisinsk forening for nevrohabilitering, NAKU, Aldring og helse, og de øvrige fagnettverkene i regionen.

Bouke Strikwerda. Foto: UNN HF

Koordinator

Bouke Strikwerda, regional overlege/psykiater ved UNN HF

Øvrige medlemmer i nettverket:
​NAVN
​STILLING
​ARBEIDSSTED
​Camilla Midtbu
​Overlege (allmennlege)
​UNN
​Carl Einar Bechstrøm
​Overlege (psykiater)
​Nordlandssykehuset
​Eva Stensland
Leder (nevrolog)​​SKDE, Helse Nord
​Jasmina Majkic-Tajsic
​Overlege (barnelege)
​UNN
​Jakob Roald Larsen​Barnelege
​Helgelandssykehuset
​Kristina Flemming
​Overlege (barnelege)
​Finnmarkssykehuset
​Lars Haukland​
​Overlege
​Nordlandssykehuset
​Lucia Topazio
​Barnelege
​Finnmarkssykehuset
Maria Rognlid Skavås
​Overlege (psykiater)
​UNN
​Marie Falkenberg Smeland
​Barnelege

UNN
​Ole Johan Høyberg
​Overlege (psykiater)
​Finnmarkssykehuset
​Peder Joakimsen

​Overlege (samfunnsmedisiner)
​UNN

​Silje Tessem
​Overlege (øyelege)
​UNN
Svenne Naumann​
​Overlege (barnelege)
​Finnmarkssykehuset
​Valeria Marton

​​Overlege (spesialist i medisinsk genetikk)
​UNN

Overordnet målsetting: Å bidra til et bedre helsetilbud på spesialisthelsetjenestenivå for mennesker med utviklingshemming og autismespekterlidelser.                                                                          

Virkemidler: Bedre den medisinske kompetansen innen habilitering i Nord-Norge og å bidra til å utvikle et likt helsetjenestetilbud for brukerne av habiliteringstjenesten.


Oppgaver:

 • Kompetanseheving
  • Innad i habiliteringstjenesten
  • Overfor fastleger som kursholdere, forelesere, o.a.
  • Holde seg oppdatert på aktuell forskning 
 • Utvikle felles prosedyrer og rutiner
  • For utredning mv.
  • Utvikle legerollen i habilitering 
 • Bedre samarbeidet innad i spesialisthelsetjenesten.
  • Utarbeide rutiner for samhandling med psykisk helsevern, genetiske avdelinger, oa
  • Bidra til rekruttering til fagfeltet 
 • Rådgivende instans for habiliteringsenhetene, helseforetakene og de regionale helsemyndigheter
Sist oppdatert 05.04.2024