logo Helse Nord

Regionalt ledernettverk i habilitering (RNH)

Regionalt nettverk for habilitering (RNH) skal bidra til koordinering, kompetanseheving og fagutvikling. Det regionale nettverket skal bidra til å utvikle fellesskap og samarbeid på en måte som sikrer utvikling av tjenester innen habilitering på spesialisthelsetjenestenivå. I tillegg skal det sikres at tjenestene har en høy faglig kvalitet og er tilgjengelig uavhengig av geografi og bosted.

- Bidra til informasjon og samarbeid mellom tjenestene
- Bidra til å sikre lik rapporteringspraksis
- Være en pådriver ift. faglig utvikling – i samarbeid med de ulike fagnettverkene
- De regional fagnettverkene rapporterer årlig sin virksomhet til RNH
- Initiere/oppnevne programkomite for den årlige regional habiliteringskonferansen
- Ta opp aktuelle saker som tjenestene ønsker å drøfte

perwilhelmsen.jpg

Per Wilhelmsen, seksjonsleder Habiliteringsseksjonen, Universitetssykehuset Nord-Norge (leder av nettverket)
e-post: per.vilhelm.wilhelmsen@unn.no

De øvrige medlemmene er:

​Benedicte Schleis, konstituert enhetsleder, Barnehabiliteringen - Finnmarkssykehuset

Ann-Sølvi Kvalsvik, enhetsleder Voksenhabiliteringen - Finnmarkssykehuset 

Oddmar Ole Steinsvik, avdelingsleder Barnehabiliteringen Tromsø - UNN

Vanja Rottem, enhetsleder Hab.enhet Narvik - UNN

Maria Rognlid Skavås, enhetsleder Hab.enhet Harstad - UNN

Sonja Stavem, enhetsleder Hab.tjenesten i Vesterålen og Lofoten- Nordlandssykehuset

Britt Karin Bakkefjell, enhetsleder Voksenhabiliteringen, Nordlandssykehuset Bodø

Marcus Krogstad, enhetsleder Barnehabilitering - Nordlandssykehuset Bodø

​Kristin Moldjord, enhetsleder Autismeteamet - Nordlandssykehuset

Per Anders Johansen, enhetsleder, Psykiatrisk Innsatsteam (PIT) - Nordlandssykehuset

Marita Kristiansen, avdelingsleder - PSYK/HAB - Helgelandssykehuset​

Sist oppdatert 05.04.2024