logo Helse Nord

Regionalt ledernettverk i rehabilitering

Nettverkets formål er å sikre et godt og likeverdig rehabiliteringstilbud i regionen.

Nettverket har hovedfokus på funksjonsfordeling og kvalitetsarbeid og jobber for en felles forståelse av «Rett pasient på rett plass til rett tid».

Kari Beate Engseth, avdelingsleder for habilitering og rehabilitering, Finnmarkssykehuset
E-post: kari.beate.engseth@finnmarkssykehuset.no

Kari Holthe, avdelingsleder for Rehabiliteringsavdelingen, UNN
E-post: kari.holthe@unn.no
                       
Christoph Schäfer, seksjonsleder for Fysikalsk medisin og rehabilitering (FRM) i Tromsø og Narvik, UNN
E-post: christoph.schafer@unn.no

Anne Winther. seksjonleder for Regional kompetanseseksjon, UNN
E-post: anne.winther@unn.no

Bjørg Steiro, seksjonsleder for Fysikalsk medisin og rehabilitering (FRM) i Harstad, UNN
E-post: bjorg.steiro@unn.no

Tove Kaspersen Beyer, klinikksjef Hode -og bevegelsesklinikken (HBEV), Nordlandssykehuset
E-post: tby@nordlandssykehuset.no

Ann Merete Brevik, områdesjef Medisin, Helgelandssykehuset (Sandnessjøen)
E-post: ann.merete.brevik@helgelandssykehuset.noSist oppdatert 05.04.2024