logo Helse Nord

Seksualitet og funksjonsnedsettelse (FSF), fagnettverk

Habiliteringstjenestene arbeider etter henvisning med mennesker med medfødt eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser av komplisert og sammensatt karakter. 

De fleste har kognitiv funksjonsnedsettelse (utviklingshemming) og / eller gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. Noen har ingen kognitiv svikt, men andre komplekse tilstander som medfører alvorlige og sammensatte funksjonsnedsettelser.

Mennesker med funksjonsnedsettelser eller utviklingshemming har ofte reduserte forutsetninger for å kunne tilegne seg kunnskap og erfaring om sosiale normer og seksualitet. Seksualitet handler om basale menneskelige behov som lengsel etter kontakt, intimitet, nytelse, ømhet og kjærlighet. Alle mennesker – også de som har en funksjonsnedsettelse eller en utviklingshemming har rett på seksualitet. På lik linje med alle andre, skal de også kunne ha et håp og et ønske om seksualitet og kjærlighet. De trenger derimot å tilegne seg kunnskap mer tilrettelagt enn andre, og helst i et seksualvennlig miljø for å få et godt og trygt seksualliv.

Våre mål er at:

  • fagnettverket skal bidra til å styrke kompetansen i habiliteringteamene i Helse Nord innenfor fagfeltet seksualitet.
  • nettverket bidrar til at alle habiliteringsteam får nødvendig basiskompetanse.
  • nettverket er et faglig forum for å dele erfaringer og øke kompetansen.

Arbeidsutvalget:

hege_nilsen.jpg

Nettverket/AU ledes av Hege Nilsen (NLSH Bodø) (*)
e-post; hege.nilsen@nordlandssykehuset.no

Hilde M. Kristiansen (Helse Finnmark) (*)
e-post: hilde.margrete.kristiansen@finnmarkssykehuset.no

Svein Lindberg (NLSH Lofoten)
e-post: svein.lindberg@nordlandssykehuset.no

Vanja Rottem (UNN Narvik) (*)
e-post: vanja.rottem@unn.no

Kristina Zoe Lawrence (Helgelandssykehuset)
e-post: kristina.zoe.lawrence@helgelandssykehuset.no

De øvrige medlemmene er:

Anikken Olsen Aaseng (Helgelandssykehuset Mo i Rana)
e-post: anikken.gerding@helgelandssykehuset.no

Britt Karin Bakkefjell (NLSH barnehab.)
e-post: britt.karin.bakkefjell@nordlandssykehuset.no

Berit Elisabeth Bjørvik (UNN Fys.med./rehab.)
e-post: berit.bjorvik@unn.no

Christian Sørensen (UNN Tromsø)
e-post: christian.sorensen@unn.no

Eirik Nordmark (UNN Tromsø)
e-post: eirik.nordmark@unn.no

Hanne Iversen (NLSH Vesterålen)
e-post: hanne.iversen@nordlandssykehuset.no

Heidi Lappegård (Nordlandssykehuset) (*)
e-post: heidi.lappegard@nordlandssykehuset.no

Heidi Solvang (Helse Finnmark) (*)
e-post: heidi.solvang@finnmarkssykehuset.no

Hilde Mari Tverrå (Helgelandssykehuset)
e-post: hilde.marie.tverra@helgelandssykehuset.no

Marthe Solbakken (NLSH Stokmarknes) (*)
e-post: marthe.solbakken@nordlandssykehuset.no

Rita Veiåker Nilsen (Helgelandssykehuset Mo i Rana)
e-post: rita.veiaker.nilsen@helgelandssykehuset.no

Runi Sparby (Helgelandssykehuset Sandnessjøen)
e-post: runi.sparby@helgelandssykehuset.no

Tone Merete Molde Rosendal (NLSH Lofoten)
e-post: tone.merete.molde.rosendal@nordlandssykehuset.no

(*) Er sexologiske rådgivere

- Bidra til å styrke kompetansen i habiliteringsteamene i Helse Nord innenfor fagfeltet seksualitet.
- Bidra til at alle habiliteringsteam får nødvendig basiskompetanse.
- Være et faglig forum for å dele erfaringer og øke kompetansen.

I tillegg til denne elektroniske møteplassen har nettverket 4-5 telestudiomøter i året, hvor de har case- drøftinger eller fokus på ulike fagligetema. De benytter seg også av eksterne fagfolk.

Alle deltakere i nettverket oppfordres til å delta på de årlige konferansene til det nasjonale nettverket  for funksjonsnedsettelse, seksualitet og samliv: N.F.S.S.

Nettverket har også fysiske møter i forkant av regionale habiliteringskonferanser og skal bruke dette forum i arbeidet med kompetanseheving, drøftinger osv.

Sist oppdatert 05.04.2024