logo Helse Nord

Utviklingshemming, aldring og demens, fagnettverk

Mandat og planer for nettverket:

  • Nettverket skal holde seg faglig oppdatert på området.
  • Nettverket skal bidra til å styrke kompetansen på området – bl.a.via temaundervisning.
  • Nettverket skal bidra til å dele kompetanse til ansatte i alle habiliteringsteam i Helse Nord.
  • Nettverket skal være et forum der ansatte i habiliteringstjenesten i Helse Nord kan drøfte case innen for fagområdet.

Kontaktperson for fagnettverket er Sigurd Sparr, e-post: sigurd.sparr@unn.no

Hva er et fagnettverk? Hvordan søke midler til fagnettverk?

Sist oppdatert 05.04.2024