logo Helse Nord

Utviklingshemming/utviklingsforstyrrelse og psykisk lidelse, fagnettverk

Nettverket er forankret i ” Regional plan for habilitering 2014 - 2017” med koordinatorfunksjon lagt til Psykiatrisk Innsatsteam ved Nordlandssykehuset. 

Etablering av et regionalt nettverk for utviklingshemning/utviklingsforstyrrelse og psykisk lidelse begrunnes slik:

Mennesker med utviklingshemming/gjennomgripende utviklingsforstyrrelse utvikler de samme psykiske lidelsene som normalbefolkningen. I følge flere nyere studier har denne gruppen imidlertid høyere forekomst av psykiske lidelser enn normalbefolkningen. Ulike utredninger har avdekket at denne pasientgruppen ikke får samme tilgang på psykiatriske helsetjenester som resten av befolkningen.

Sammenhengen mellom utfordrende atferd og psykiske lidelser er svært kompleks. Symptomene på psykisk lidelse kan også komme til uttrykk i en uvanlig form og derfor være vanskelig gjenkjennbare. Dette gjør utredning, diagnostisering og behandling utfordrende og krever spesialisert kompetanse. Internasjonale erfaringer viser at tjenester til å ivareta behandling og oppfølgning av målgruppen bør gis av tverrfaglige team bestående av fagpersoner med spesialisert kompetanse.

Medlemmer per 2023
​NAVN
​STILLING
​ARBEIDSSTED
​Siw Elisabeth Helden
​Koordinator for fagnettverket 
​Nordlandssykehuset, 
Psykiatrisk Innsatsteam​
​Per Anders Johansen
​Enhetsleder
Nordlandssykehuset - Psykiatrisk Innsatsteam​
​​Øvrige medlemmer
​Ann-Sølvi KvalsvikEnhetsleder 
​Habilitering for voksne, Finnmarkssykehuset​
​Bouwe Strikwerda​Regional overlege/psykiater

Habiliteringsseksjonen, UNN
​Carl Einar Bechstrøm
Psykiater
​Habilitering for voksne Bodø, Nordlandssykehuset ​
​Dagmar Steffan
Psykologspesialist 
​Habilitering for voksne, Finnmarkssykehuset
​Eva Opdalshei
​Psykologspesialist 
​Korttidsenhet for ungdom, Nordlandssykehuset   
Gunn Strand Hutchinson​
​Leder
​NFU Nordland

​Hege Huse
​Psykologspesialist 
​Habilitering for voksne Bodø,  Nordlandssykehuset 
​Heidi Lappegård​Klinisk konsulent ved Habiliteringsteamet, Bodø​Nordlandssykehuset
​Jeffrey C.S. Lewis
​Psykologspesialist 
​Habilitering for barn og unge, UNN
​Judy Rafaelsen
​Leder
​Autismeforeningen i Nordland
​Kaja T.  
Mikalsen
​Psykologspesialist 
​Habiliteringavdelingen, Helgelandssykehuset
​Kari Karlsen Stabell
​Psykologspesialist 
​BUP Tromsø, UNN​
​Lene Marita Fredriksen
Fagkonsulent 
​Habiliteringsteam Lofoten, Nordlandssykehuset
​Lill-Kristin Balstad​Psykolog ved Barnehabiliteringen​UNN
​Maria S. TjeldnesPsykologspesialist​Post Nord 4, Nordlandssykehuset
Marita U. Kristiansen
​Avdelingsleder ​Habiliteringavdelingen, Helgelandssykehuset
​Marte S.
Olsen
Fagkonsulent 
​Habiliteringsteamet i Narvik, UNN
Mikael Sune MeislerVernepleier Psykiatrisk Innsatsteam, Nordlandssykehuset
Oddrun VermeerPsykologspesialist Habilitering for barn og unge, UNN    
Ruben SolbakkenEnhetsleder
Korttidspoliklinikk VOP,  Nordlandssykehuset
Stig Ove WisthKlinisk konsulent Habilitering for voksne Bodø, Nordlandssykehuset
Susanne Ludvigsen​Psykologspesialist Habilitering for voksne Tromsø, UNN
Thea Stensland Bugge
Psykolog 
​Habilitering for voksne Tromsø, UNN
Tove Mette MælandStyremedlem ​Autismeforeningen i Nordland
Trond Heggelund
Vernepleier Autismeteamet Bodø, Nordlandssykehuset​


Hva er et fagnettverk? Hvordan søke midler til fagnettverk?

Sist oppdatert 05.04.2024