logo Helse Nord

Fikk pris for bedre mattilbud

Ved Nordlandssykehuset har ernæringsfysiologer og kokkene samarbeidet om å bedre mattilbudet til pasientene. Det har de nå fått forbedringsprisen for.

Publisert 22.06.2016
Sist oppdatert 13.04.2018
En bygning med mange vinduer
For å stimulere til forbedringsarbeid oppfordrer Helse Nord RHF tre ganger i året miljøer i helseforetakene til å konkurrere om 250 000 kroner.

Målsettingen med forbedringsprisen er å få økt oppmerksomhet om alle de gode forbedringsprosjektene som fører til at vi løser oppgaver på en effektiv, sikker og kvalitativt god måte, samt å stimulere til hurtigere overføring av gode idéer til hele foretaksgruppen.

Prisen har vært delt ut hvert tertial siden sommeren 2012, og for første tertial 2016 går prisen til Nordlandssykehuset. 

Denne gang til prosjekt for å bedre mattilbudet  ved Nordlandssykehuset Bodø.

Bedre mattilbud til pasientene

Det ble i 2014 startet et samarbeid mellom klinisk ernæringstjeneste og hovedkjøkkenet ved Nordlandssykehuset Bodø for å kartlegge mattilbudet til innlagte pasienter ved sykehuset.

Kartleggingen viste at mattilbudet hadde lavere energiinnhold enn anbefalt og viste stor variasjon i de enkelte måltidene, og innhold av protein varierte også veldig. 

Maten inneholdt mer salt enn anbefalt, samt inneholdt også mat som pasienter i risikogrupper ikke bør spise. Få avdelinger hadde nedskrevne retningslinjer for mat og mellommåltider.

Arbeidsgruppen som ble opprettet i 2014 har nedskrevet og næringsberegnet oppskrifter som er justert etter anbefalingene i kosthåndboken, og prosjektet viser hvordan mattilbudet i daglig kcal- innhold fra kartleggingen i 2014 til i dag har endret seg i tråd med anbefalingene i kosthåndboken.

Alle måltider blir nå kvalitetssikret i størrelse, og matvarer som innebærer infeksjonsrisiko for enkelte pasienter er fjernet. I løpet av 2016 har måltidene i energi- og næringstett kost blitt næringsberegnet og justert etter anbefalingene. En logoped har bistått med konsistenstilpasning for pasienter med svelgevansker.

Viktig for pasientene

- Dette prosjektet viser at et samarbeid mellom ernæringsfysiologer og institusjonskjøkken har stor verdi for pasientene, og har god overføringsverdi til andre helseforetak, sier kvalitets- og forskningsdirektør Rune Sundset og tilføyer at han håper at forbedringsarbeidet vil videreføres til andre lokasjoner i Helse Nord.

- Med en kartlegging av energiinnhold og proteininnhold, standardiserte oppskrifter og posjonsstørrelser forbedres også ernæringsbehandlingen og sannsynligvis ernæringsstatus for hver enkelt pasient. For pasientene er det utrolig viktig at maten inneholder riktig og god nok næring, og riktig ernæring kan redusere risiko for infeksjoner, høyere fysisk og kognitiv funksjon, bedre livskvalitet og kortere sykehusopphold – en vinn- vinn situasjon for både ansatte og pasienter, avslutter Sundset.

Arbeidsgruppen som har jobbet med prosjektet ved Nordlandssykehuset består av:

  • ​Elinor Carlsson, klinisk ernæringsfysiolog
  • Ove Belden, kjøkkensjef
  • Roger Olsen, ass kjøkkensjef  
  • Lill-Anita Sagnes, diettkokk
  • Trine Sund, diettkokk
  • Caroline Ness, diettkokk 

Arbeidsgruppen ønsker å videreutvikle mattilbudet til å gjelde hele Nordlandssykehuset, samt få et tettere samarbeid med de avdelingene som enda ikke har nedskrevne rutiner for matttilbudet.

​Prisutdeling 23. august


Kvalitets- og forskningsdirektør Rune Sundset, sammen med resten av komiteen for forbedringsprisen vil dele ut prisen på Nordlandssykehuset den 23. august.

Hederlig omtale til Helgelandssykehuset

Hederlig omtale går til Helgelandssykehuset for forbedring av kvalitet på ​legemiddelinformasjon i epikriser. Dette var også et veldig godt prosjekt, og beskrev endring av prosedyrer, undervisning, målinger og tilbakemelding til forskriver som gode tiltak for å bedre kvaliteten på legemiddelinformasjonen i epikriser.