logo Helse Nord

Høringssvar: Framtidig klinisk struktur for Psykisk helse- og rusklinikken, UNN

Det er tidligere gjennomført en høring for "Framtidig klinisk struktur for Psykisk helse- og rusklinikken, UNN". Forslag til fremtidig klinisk struktur for UNN inneholder mange av de samme tiltakene som foreslås i fra Helse Nord vedr. psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Helse Nord tar derfor høringssvarene fra UNN med som innspill på vår høring. Disse høringssvarene finner du her:

Sist oppdatert 11.04.2024