logo Helse Nord

Webinar om overforbruk av radiologiske undersøkelser

22. mai inviterer SKDE til webinar hvor temaet er “Hvordan redusere overforbruk av radiologiske undersøkelser?”.

Randi Solhaug
Publisert 02.05.2024
Sist oppdatert 22.05.2024
To personer som ser på en skjerm

Foto: Colourbox

Hvorfor er det overforbruk av MR-undersøkelser og hva kan vi gjøre med det? Det er spørsmål som tas opp i webinaret 22. mai. Illustrasjonsfoto.

Webinaret varer fra klokken 9:00—10:15. Det er åpent for alle og krever ingen påmelding. Du kan også se webinaret i ettertid her:

Webinar om radiologiske undersøkelser

SKDE

— I webinaret vil vi forsøke å gi noen svar på spørsmålet om hvordan vi kan redusere overforbruket av radiologiske undersøkelser i Norge, forteller leder av analyseseksjonen i SKDE, Hanne Sigrun Byhring.

Her finner du mer informasjon om arrangementet og program.

Må bruke ressursene riktig 

Radiologiske undersøkelser er en kritisk viktig del av mange utrednings- og behandlingsforløp. Behovet for helsetjenester vil øke i årene fremover, etter hvert som vi blir flere eldre i Norge. Samtidig vil mangelen på helsepersonell bli større, det er allerede stor mangel på radiologer i deler av landet. 

— Derfor er det avgjørende at vi bruker ressursene på de riktige og viktige radiologiske undersøkelsene, og reduserer bruk av unødvendige undersøkelser. For å nå dette målet må vi vite mer – hvor mange unødvendige undersøkelser utføres egentlig? Hvorfor blir det utført undersøkelser som ikke egentlig er nødvendige, og hva kan vi gjøre for å redusere bruken?, sier Byhring. 

Håper å gi noen svar 

I webinaret får vi høre fra analytikere, forskere, klinikere og ledere som har brukt tid på å undersøke, forstå og forsøke å gjøre noe med denne utfordringen.  

— Vi håper å gi noen svar, og sikkert også stille noen flere spørsmål som kan ta oss nærmere målet om bedre bruk av radiologenes tid – til det beste for pasientene, sier Byhring. 

Her kan du se programmet.

SKDE har det siste året publisert Helseatlas i radiologi, del 1 og del 2.

Her kan du lese mer om funnene i del 1: Overforbruk av MR-undersøkelser med liten helsegevinst 

Her kan du lese mer om funnene i del 2: Mange MR-undersøkelser av ryggen kan være unødvendige