logo Helse Nord

Siste frist for å søke om brukertilskudd

Nå kan din brukerorganisasjon søke om aktivitetstilskudd fra Helse Nord for 2024. Det lyses også ut driftsmidler til paraplyer for brukerorganisasjoner, og for sentre mot incest og seksuelle overgrep i Nord-Norge. Søknadsfristen er 10. januar 2024.

Publisert 09.01.2024
En person som holder en plante

Aktivitetstilskudd til brukerorganisasjoner og Driftstilskudd til paraplyorganisasjoner for brukerorganisasjoner skal bidra til å øke brukermedvirkning i Nord-Norge.

Tiltakene skal være relatert til spesialisthelsetjenestens oppgaver, og tjenester som ytes på samhandlingsarenaer og i samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten.  

Driftstilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep gis til sentre som har sin virksomhet i Nord-Norge og Svalbard, og som omfattes av ordningen for statlig finansiering som forvaltes via Bufdir.

Helse Nord RHF tildeler etter føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet tilskudd til drift av incestsenter.

Her kan du søke

I lenkene nedenfor finner du mer informasjon om de ulike tilskuddsordningene og hvordan du søker: