logo Helse Nord

Høringskonferanse

Takk Vadsø!

4. april holdt Helse Nord høringskonferanse i Vadsø. Takk til alle som møtte oss og for alle innspill til "Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord".

Hanne Risa, Helse Nord RHF
Publisert 05.04.2024
En person som holder en presentasjon for et publikum
Viseadministrerende direktør Ola Jøsendal i Vadsø 4. april.

Viseadministrerende direktør i Helse Nord RHF, Ola Jøsendal presenterte hovedtrekkene i  "Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord" under høringskonferansen i Vadsø.

Jøsendal gikk også igjennom det pratiske rundt høringsprosessen og høringsinnspill.

En mann som taler på et podium
Ola Jøsendal, viseadmininstrerende direktør i Helse Nord presenterte under høringskonferansen i Vadsø 4. april. (Noen år etter at han var turnuslege samme sted).

Godt oppmøte

Det kom over 30 stykker for å delta på høringskonferansen i Vadsø, og flere hadde kjørt flere timer for å være tilstede.

En gruppe personer i et møte
Godt oppmøte og godt engasjement i Vadsø i april.

– Det kom mange gode og saklige innspill og vi ser fram til å motta høringssvar. Vi hører at det jobbes godt med å lage innspill til "Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord", sa Ola Jøsendal.

 

En gruppe mennesker som sitter i et rom
Mange innspill fra deltakere i Vadsø.

 

Flere høringskonferanser

Neste uke arrangerer vi høringskonferanser i Bodø og Mosjøen.

Det blir også mulighet for å delta på en digital høringskonferanse.

Høring: Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord

Helse Nord RHF inviterte til å komme med innspill til tiltak beskrevet i høringsnotatet Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord. Høringen var åpen for alle. Høringsfristen var 25. april.
Høring: Tiltak for å sikre bærekraft
En collage av forskjellige mennesker