logo Helse Nord

Koordineringsgruppe i Helse Nord RHF

Utredningen koordineres og følges opp av en koordineringsgruppe i Helse Nord RHF.

 • framdriften i arbeidet

 • ivaretakelsen av forutsetninger og avhengigheter

 • intern og ekstern involvering

 • saksutredning for utvidet ledermøtet og referansegrupper

 • saksutredning/statusoppdateringer for styret i Helse Nord RHF

 • en overordnet ROS-analyse (sørge-for-ansvaret)

 • utarbeidelse av utkast til en helhetlig plan for endringer i funksjons- og oppgavedeling basert på utredningen i de enkelte arbeidsgruppene

 • Koordineringsgruppen vil ha tett kontakt og samarbeid med de øvrige aktørene i utredningsarbeidet.

 • Tonje Hansen, spesialrådgiver Helse Nord RHF (leder)

 • Fredrik Sund, leder av arbeidsgruppe 1 (akutte og elektive funksjoner)

 • Jon Tomas Finnsson, leder av arbeidsgruppe 2 (psykisk helsevern),  (Finnsson er også avdelingsdirektør for helsefagavdelingen og har linjeansvar for arbeidsgruppe 1, 2, 4 og 5)

 • Espen Hauge, leder av arbeidsgruppe 3 (rehabiliterings- og private tjenester)

 • Tove Klæboe Nilsen, leder av arbeidsgruppe 4 (diagnostiske funksjoner)
   
 • Kari Bøckmann, leder av arbeidsgruppe 5 (samordning av primær- og spesialisthelsetjenesten)

 • Eva Stensland, fag- og forskningssjef/seksjonsleder Forskningsseksjonen SKDE

 • Hilde Rolandsen, eierdirektør i Helse Nord RHF (Eieravdelingen er linjeansvarlig for arbeidsgruppe 4)

 • Ingrid Bredesen Hangaas, konst. kommunikasjonsdirektør i Helse Nord RHF

 

Referater fra fellesmøter

Koordineringsgruppen vil med jevne mellomrom gjennomføre fellesmøter med alle medlemmene i de fem arbeidsgruppene.

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Sist oppdatert 23.06.2023