logo Helse Nord

Funksjons- og oppgavedeling: Slik er veien videre

Utredningene av funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord er fortsatt under planlegging. I denne artikkelen får du status for arbeidet per april 2023.

Publisert 25.04.2023
Oppdraget om å utrede funksjons- og oppgavedeling i og mellom sykehus i landsdelen har Helse Nord RHF fått fra vår eier, Helse- og omsorgsdepartementet, i foretaksmøte 9. november 2022​.
 
Styret i Helse Nord har så langt vedtatt 
 
Disse vedtakene er førende for å utrede funksjons- og oppgavedeling. Styret i Helse Nord kan i styremøte 31. mai justere mål og områder etter at kommunene har gitt innspill.

Arbeidsgrupper skal utrede

Helse Nord RHF arbeider nå med å sette sammen en organisering av hvordan utredningen av funksjons- og oppgavedelingen skal foregå. Det blir etablert arbeidsgrupper ledet av Helse Nord. Arbeidsgruppene skal settes sammen med medlemmer som gir god representasjon og involvering: brukere, helseforetakene, andre aktører. Det skal utarbeides mandater for arbeidsgruppene. Organisering og mandat skal vedtas av styret i Helse Nord 31. mai 2023​.
 
Utredningen vil pågå gjennom hele 2023 og skal ende i en samlet plan for funksjons- og oppgavedeling som vil sendes på en bred høring i regionen. 
 

Kommunene skal involveres

Utredningen er et stort oppdrag, og å involvere Helse Nords samarbeidsaktører, deriblant kommunene, er svært viktig for å utarbeide et best mulig beslutningsgrunnlag. Eventuelle endringer av struktur i spesialisthelsetjenesten er av særlig interesse for mange av kommunene våre.
 
I brev av 10. mars 2023 ba Helse Nord alle kommunene i Nord-Norge om innspill på hvordan kommunene kan involveres i utredningsarbeidet.
Her finner du brevet og innspillene som har kommet.
 
Alle kommunene er invitert til dialogkonferanser i Bodø og Tromsø i starten av mai for drøfte praktisk involvering. 
 
Styret i Helse Nord vil få framlagt forslag til god og gjennomførbar involvering av kommunene til styremøtet i Helse Nord 31. mai 2023​.

Åpen høring

Etter at utredningsarbeidet er gjennomført skal en helhetlig plan for funksjons- og oppgavedeling sendes ut på åpen høring. 
 
Etter at høringen er gjennomført skal planen vedtasi styret i Helse Nord. Avhengig av innhold i planen, blir det vurdert om planen skal legges fram for eier Helse- og omsorgsdepartementet.

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox