logo Helse Nord

Prosjekter

Her finner du en oversikt over noen av våre aktuelle prosjekter.

Evalueringen av invasiv kardiologitilbud (PCI)

Helse Nord RHF skal gjennomføre en evaluering av invasiv kardiologitilbud til pasienter med hjerteinfarkt i Helse Nord.

 

Digitale pasient- og samhandlingtjenester

​Prosjektet digitale pasient- og samhandlingstjenester i nord eies av Helse Nord RHF og ledes av Tove Sørensen i Helse Nord IKT. Prosjektet  er vedtatt videreført av styret i Helse Nord med en ramme på 94,1 mill ut 2023.

Helse Nord FRESK

Å få logistikken i et sykehus til å fungere optimalt er ikke gjort i et tastetrykk.​ Skal helsepersonell ha gode forutsetninger for å gjøre en god jobb, må de også ha gode verktøy for å planlegge, utføre og dokumentere pasientbehandlingen. Gode systemer som "snakker sammen".
 

Regional utviklingsplan 2038

​Helse Nord RHF skal oppdatere den regionale utviklingsplanen, som er foretakets øverste strategi for å utvikle helsetjenestene i regionen.

Gjennomgang av regionale funksjoner med særskilt finansiering i Helse Nord​

Regionale funksjoner i Helse Nord, som kompetanse- og behandlingstjenester samt andre funksjoner som er tildelt ett helseforetak for å bistå hele regionen, er et viktig virkemiddel for å yte gode helsetjenester til befolkningen.
 
Nasjonale og internasjonale retningslinjer anbefaler tidlig blodoverføring i behandling av pasienter med livstruende blødning. Målet å få på plass en lokal blodberedskap for befolkningen i hele landet, i kommuner langt fra nærmeste sykehus.
 
 
Savner du informasjon om et prosjekt på denne siden? Send en e-post til webmaster@helse-nord.no.

Fagplaner, rapporter og utredninger

Helse Nord utarbeider fagplaner for utvalgte fagområder. Planene utarbeides med involvering av de fremste fagfolk ved sykehusene i Nord-Norge, og er styrende for den faglige virksomheten på de ulike områdene ved sykehusene.
Se alfabetisk oversikt
Colourbox.com
Sist oppdatert 28.02.2024