logo Helse Nord

Utredning av funksjons- og oppgavedeling

Vil involvere gjennom kommunalt koordineringsorgan

Helse Nord støtter kommunenes forslag om et nytt organ som kommunene skal oppnevne for å sikre involvering på best mulig vis.

Publisert 10.05.2023
Sist oppdatert 02.06.2023
En person som holder en presentasjon for en gruppe mennesker
Konstituert adm. direktør i Helse Nord, Marit Lind, la fram de skriftlige innspillene som kommunene har spilt inn for å få til involvering i Helse Nords utredningsarbeid. Foto: Anne May Knudsen

​Helse Nord har bedt kommunene foreslå en god og gjennomførbar måte å involvere 80 kommuner i Nord-Norge i utredningen av funksjons- og oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten (sykehusene) som Helse Nord skal gå i gang med. 60 kommuner har svart skriftlig, og Helse Nord har avholdt to likelydende dialogkonferanser med kommunene hvor tema blant annet var involvering. 

 

Les mer: Artikkel fra dialogkonferansen i Bodø 3. mai: – Klokt og helt nødvendig

 

Skal samordne

I den siste av de to dialogkonferansene som ble holdt i Tromsø 8. mai, var tilbakemeldingene fra kommunene der mye de samme som i tilsvarende konferanse i Bodø. Forslaget fra flere av kommunen er å etablere et kommunalt koordineringsorgan. 31 kommuner foreslår dette koordineringsorganet. Flere kommuner har samordnet seg gjennom regionrådene og foreslår koordineringsorganet slik:

  • Kommunene oppnevner én representant for hvert regionråd og én representant for hver vertskommune for sykehusene til koordineringsorganet
  • Avklaringsorgan i det løpende arbeidet
  • Ansvar for at kommunale representanter med helsefaglig og samfunnsmedisinsk kompetanse involveres i Helse Nord RHFs videre arbeid
  • Regionrådsrepresentantene har ansvar for nødvendige tilbakemelding og avklaringer med kommunene i hvert regionråd

 

Les mer: Her er kommunenes skriftlige innspill: Spør kommunene om involvering

 

– Helse Nord setter stor pris på at kommunene er aktive og konstruktive, og at et flertall foreslår et kommunalt koordineringsorgan. Et slikt organ vil gjøre det mulig for Helse Nord å få til god involvering av kommunene, sier konstituert adm. direktør i Helse Nord, Marit Lind.

På begge dialogkonferansene stilte kommunene selv spørsmål om hvordan koordineringsorganet skal etableres, hvilke medlemmer det skal ha, og hvordan Helse Nord vil bruke organet. 

En gruppe mennesker som sitter ved bord med bærbare datamaskiner
Det var stort engasjement og mange synspunkter som ble delt på dialogkonferansene, her fra dialogkonferansen i Tromsø 8. mai.

Et flertall har foreslått at koordineringsorganet settes sammen av representanter fra regionrådene og vertskommunene for sykehusene, men det er også kommet innspill om å ta med representanter fra kommuner med distriktsmedisinsk eller distriktspsykiatrisk senter, eller fra kommuner med lang reisevei til sykehus. 

– Det er kommunene selv som må velge ut hvem som skal sitte i koordineringsorganet. Jeg vil oppfordre kommunene til raskt å starte arbeidet med etableringen. 
Jeg ser for meg at koordineringsorganet skal ha ansvar for å oppnevne kommunale representanter til arbeidsgrupper, samt funksjon som referansegruppe med ansvar for nødvendig tilbakemelding og avklaring med kommunene i hvert regionråd. Det er krevende utredninger vi skal i gang med, og det er svært viktig at vi får gode innspill, sier Lind.

Lind har allerede sendt brev til alle 80 komm​uner i Nord-Norge og oppfordret om å etablere koordineringsorgane​t. Les brevet til kommunene: 

Andre arenaer

I tillegg til et kommunalt koordineringsorgan, vil også andre arenaer for involvering benyttes for å involvere og informere kommunene, som for eksempel:

  • kommunal deltaker i arbeidsgrupper
  • dialogkonferanser for alle 80 kommunene
  • høring (med minst åtte uker høringsfrist)
  • åpen forslagskanal​
  • informasjon i Helsefellesskapene
  • øvrige møter/konferanser

– Vil påvirke kommunene

På dialogkonferansen i Tromsø 8. mai var 17 kommuner representert, og til sammen på de to konferansene deltok 45 kommuner. Kommunalsjef for helse og omsorg i Hammerfest kommune, Stina Løkke, mener dialogkonferanser er nyttige.

Stina Løkke
Kommunalsjef for helse og omsorg i Hammerfest kommune, Stina Løkke, sier dialogkonferanser er nyttig for å bevisstgjøre hvilke utfordringer både sykehus og kommuner står i.

– Å møtes slik skaper en bevissthet og utvikler tenkningen. Det er en nyttig øvelse for å bevisstgjøre hvilke utfordringer både sykehus og kommuner står i. Helse Nord kan ikke se sykehusene som en isolert øy. De endringene som vil komme, vil påvirke kommunene, sier kommunalsjef Stina Løkke.

Kommunedirektør i Sortland kommune, Rita Johnsen, hadde også tatt turen til konferansen i Tromsø.

Rita Johnsen
Kommunedirektør i Sortland kommune, Rita Johnsen, skjønner oppdraget Helse Nord har fått. Også kommunene står i de samme utfordringene.

– Jeg er glad for at Helse Nord har tatt inn over seg at vi må gjøre dette sammen, og at det blir en prosess sammen med kommunene. Jeg skjønner at oppdraget har kommet til Helse Nord. Både kommunene og Helse Nord mangler fagfolk. I videre arbeid må involveringen av kommunene bli så reell som mulig, sier kommunedirektør Rita Johnsen. 

Styremøte i Helse Nord 31. mai

I Helse Nords styremøte 31. mai​ vil forslaget til involvering av kommunene bli lagt fram til behandling. Forslaget vil være i tråd med anbefalingen om et kommunalt koordineringsorgan, som mange av kommunene har stilt seg bak. I samme sak vil også mandat for utredningsarbeidet legges fram. 

En gruppe mennesker som sitter rundt et bord med bærbare datamaskiner
Deltakerne på dialogkonferansene drøftet problemstillinger rundt bordene, for eksempel hvordan kan mangelen på fagfolk reduseres.

 

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox