logo Helse Nord

Gjennomgang av regionale funksjoner med særskilt finansiering

Nå gjennomføres det en gjennomgang av alle regionale funksjoner med særskilt finansiering i Helse Nord.

Illustrasjonsbilde ColourboxRegionale funksjoner med særskilt funksjoner i Helse Nord er etablert ved Universitetssykehuset Nord-Norge og i Nordlandssykehuset. Eksempler på slike regionale funksjoner er: 

 

  • Regionale kompetansetjenester

  • Regionale behandligstjenester

  • Andre regionale funksjoner

Hensikten med de regionale funksjonene er at de skal bidra til økt kunnskapsdeling og samhandling, bedre pasientbehandling og bedre ressursutnyttelse. 

Målgruppe og samarbeidspartnere for funksjonene er spesialist- og primærhelsetjenesten, pasienter, pårørende og samfunnet for øvrig.

Regionale funksjoner som mottar særfinansiering er enten opprettet med tidsbegrenset formål, eller får sin særfinansiering som støtte for eksempel i en oppstart.

Hensikt med gjennomgangen

​​​Helse Nord RHF har nedsatt en prosjektgruppe som skal foreta en samlet gjennomgang av dagens regionale funksjoner for å kunne vurdere følgende:

  • På hvilken måte bidrar funksjonene til å styrke kvaliteten på pasientbehandling i regionen? 

  • Er prioriteringene riktige utfra dagens behov? 

  • Ivaretar funksjonene behandling (kurativ, forbyggende/helsefremmende), beredskap, utdanning, kompetansespredning, råd og veiledning i alle helseforetak og/eller i primærhelsetjenesten? 

  • Kan de tjenester som funksjonen yter, tilbys i en annen form? 

  • Er det fortsatt behov for tjenesten som regional funksjon? 

  • Ligger finansieringen på riktig nivå? 

Gjennomgangen vil gi funksjonene mulighet til å synliggjøre sitt arbeid, slik at Helse Nord RHF kan ha et bedre grunnlag for å vurdere fremtidig aktivitet og finansiering. ​​

Dersom Helse Nord skal ha rom for nye regionale satsninger, er en jevnlig evaluering og omprioritering av midler nødvendig. Tilsvarende gjennomgang er gjort for nasjonale tjenester. ​​​

Oversikt over Regionale funksjoner som skal vurderes​

​​​​​​​Har du spørsmål?

​Ved spørsmål til prosjektet, kontakt prosjektleder ann-britt.nilssen@helse-nord.no

Mediehenvendelser:
Telefon: +47 476 72 442
E-post​: medievakt@helse-nord.no
Talsperson: Hilde Rolandsen, eierdirektør, Helse Nord RHF


Prosjekteier
Marit Lind
konst. ​​administrerende direktør
​Helse Nord RHF


Styringsgruppe
​Hilde Rolandsen
​eierdirektør
​Helse Nord RHF
Per Angermo
​administrerende direktør
​Finnmarkssykehuset HF
​Anita Schumacher
​administrerende direktør
​Universitetssykehuset Nord-Norge HF
​Siri Tau Ursin
​administrerende direktør
​Nordlandssykehuset HF
​Lena E. Nilsen
​administrerende direktør
​Helgelandssykehuset HF
​Baard Einar Martinsen
konsertillitsvalgt

​Hege Johannessen
​brukerrepresentant

​Tove Klæbo Nilsen
​forskningsdirektør
​Helse Nord RHF
​Jeanette Mikalsen
​konsernverneombud


Prosjektgruppe
​Ann-Britt Nilssen
​prosjektleder
​Helse Nord RHF
​Geir Tollåli
​fagdirektør
​Helse Nord RHF
​Harald Sunde
​fagsjef
Finnmarkssykehuset HF
Marte Lødemel Henriksen
​medisinskfaglig rådgiver
​Universitetssykehuset Nord-Norge HF
​Tonje Elisabeth Hansen
​fagsjef
​Nordlandssykehuset HF
Anne Ingeborg Pedersen​
​rådgiver
​Helgelandssykehuset HF
​Kari Sandnes
​konserntillitsvalgt

​Siw Skår

​rådgiver
​Helse Nord  RHF
​Ann Mari Jenssen
konserntillitsvalgt​
Sist oppdatert 19.04.2023