logo Helse Nord

Brukermedvirkning i arbeidet med funksjons- og oppgavedeling

Regionalt brukerutvalg har oppnevnt representanter til alle arbeidsgruppene som skal arbeide med å utrede funksjons- og oppgavedeling ved sykehusene i Helse Nord. 

Publisert 20.06.2023
Sist oppdatert 09.01.2024
regionalt brukerutvalg 2023
Nesten hele regionalt brukerutvalg i mars 2023.

Regionalt brukerutvalg har utnevnt følgende til arbeidsgruppene:

  • Arbeidsgruppe 1: Akutte og elektive funksjoner, her ble Gunnhild Berglen oppnevnt som medlem.

  • Arbeidsgruppe 2: Psykisk helsevern, her ble Ernly Eriksen oppnevnt som medlem.

  • Arbeidsgruppe 3: Rehabiliterings- og private tjenester, her ble Åse Senning oppnevnt som medlem.

  • Arbeidsgruppe 4: Diagnostiske funksjoner, her ble Marit Sørdal som medlem.

  • Arbeidsgruppe 5: Samordning av primær- og spesialisthelsetjenesten, her ble Knut Hartviksen oppnevnt som medlem.

Regionalt brukerutvalg ønsker at det fastsettes et fast møtepunkt for arbeidsgruppene, og hvor de kan diskutere organisering og supplering av kompetanse ved behov.

 

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox