logo Helse Nord

Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord

Høringsperioden er over

25. april var høringsperioden for "Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord" over. Vi har mottatt godt over 200 høringssvar.

Publisert 29.04.2024
Diagram
Bred høring og god dialog har vært viktig i høringsperioden for Helse Nord.

Alle mottatte høringssvar legges ut på vår høringsnettside.

"Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord" har vært ute på høring siden 29. februar, og Helse Nord har mottatt godt over 200 høringssvar. De siste dagene har det kommet mange høringssvar og vi jobber med å legge dem ut på nettsiden. 

Enkelte har også fått utsatt høringsfrist.

Bred høring er viktig for å sikre en bærekraftig helsetjeneste

– Jeg setter stor pris på at så mange har tatt seg tid til og lagt ned et godt arbeid med å skrive høringssvar til oss. Vi i Helse Nord ser at det er et godt engasjement hos mange, og det har også vært fint og lærerikt å treffe så mange folk på høringskonferansene. Nå skal vi dukke godt ned i hvert enkelt høringssvar, sier administrerende direktør i Helse Nord, Marit Lind.

Alle høringssvar blir vurdert og brukt som grunnlag i arbeidet fram til endelig plan. Endelig plan «Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord» blir lagt fram for styret 19. juni.


Etter styrebehandling sendes saken videre til Helse- og omsorgsdepartementet.

Se hele tidslinjen.

Høringskonferanser fra nord til sør

I løpet høringsperioden har Helse Nord gjennomført høringskonferanser i Tromsø, Alta, Vadsø, Bodø og Mosjøen. Det har også vært en digital høringskonferanse for alle og en digital høringskonferanse med Sametinget.

 

 

Høring: Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord

Helse Nord RHF inviterte til å komme med innspill til tiltak beskrevet i høringsnotatet Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord. Høringen var åpen for alle. Høringsfristen var 25. april.
Høring: Tiltak for å sikre bærekraft
En collage av forskjellige mennesker