logo Helse Nord

Utredningsarbeidet i gang

– Nord-Norge er først truffet av eldrebølgen. Vi blir et laboratorium for resten av Norge, sier Gunnhild Berglen fra regionalt brukerutvalg. Flere av arbeidsgruppene som skal utrede funksjons- og oppgavedelingen i Helse Nord, har nå hatt oppstartsmøter.

Publisert 28.08.2023
En mann og en kvinne som holder kopper
Bjørn Bremer fra Narvik kommune og Gunnhild Berglen fra regionalt brukerutvalg deltar i arbeidsgruppene som skal utrede akutte og planlagte funksjoner i Helse Nord.

Av: Ingrid Bredesen Hangaas, Helse Nord RHF

I november i fjor fikk Helse Nord RHF i oppdrag fra eieren sin, Helse- og omsorgsdepartementet, å utrede funksjons- og oppgavedeling i og mellom sykehus i landsdelen. Det betyr kort forklart å se på hvilke sykehus og avdelinger som gir hvilken pasientbehandling.  Hovedgrunnen til oppdraget er mangelen på fagfolk, den medisinske spesialiseringen og en stadig aldrende befolkning. 

Les mer om hvorfor endring er nødvendig 

Fem arbeidsgrupper

Som et ledd i utredningsarbeidet har Helse Nord RHF etablert fem arbeidsgrupper som skal utrede hvert sitt delområde. Arbeidsgruppene er bredt sammensatt av representanter fra helseforetakene, det regionale helseforetaket, kommuner, brukerrepresentanter og tillitsvalgte.

En mann med skjegg
Fredrik Sund leder arbeidsgruppen som skal utrede akutte og planlagte (elektive) funksjoner i Helse Nord.

– Målet med arbeidet er å sikre at pasientene i Nord-Norge får gode spesialisthelsetjenester også i fremtiden. Jeg er glad for at vi nå setter i gang dette krevende, men viktige arbeidet, sier Fredrik Sund, leder for arbeidsgruppen som skal utrede akutte og planlagte (elektive) funksjoner i Helse Nord.

Et laboratorium for resten av Norge

Til sammen består arbeidsgruppen som Sund leder av 15 deltakere. En av dem er Gunnhild Berglen fra regionalt brukerutvalg. Hun mener det er både viktig og riktig at Helse Nord involverer brukerne i alle arbeidsgruppene.

– Nord-Norge har blitt først truffet av eldrebølgen og vi ser allerede konsekvensene av den aldrende befolkningen tydelig. Vi blir et laboratorium for resten av Norge. At Helse Nord involverer brukerne gjennomgående i dette viktige arbeidet, håper jeg kan være til inspirasjon for andre deler av Helse-Norge som kommer etter, poengterer Berglen.

Må se kommune- og spesialisthelsetjenesten i sammenheng

Også kommunene er representert i alle arbeidsgruppene.

– Det er godt å være i gang med dette arbeidet som kommer til å kreve mye av oss. Det er heldigvis solid og bred kompetanse i arbeidsgruppen, sier Bjørn Bremer fra Narvik kommune.

Deltakerne fra kommunehelsetjenesten er oppnevnt av kommunene selv gjennom et etablert kommunalt koordineringsorgan for Nord-Norges 80 kommuner.

– Mitt perspektiv er å finne gode løsninger som gjør at vi kan sikre gode helsetjenester til befolkningen ut fra de rammene vi har. For å få til det, må vi ha en faglig forsvarlig helsetjeneste i både kommunene og i spesialisthelsetjenestene. Vi må se disse i sammenheng, understreker Bremer.

Felles situasjonsforståelse

Arbeidsgruppen som skal utrede området psykisk helsevern hadde også oppstartsmøte i forrige uke.

– Det første møtet var viktig for å etablere en felles situasjonsforståelse for psykisk helse- og rus-området og de utfordringene vi står overfor. Jeg ser veldig frem til å bidra i dette viktige arbeidet, sier Hedda Soløy Nilsen, en av deltakerne i gruppa.

Hun jobber til daglig ved Nordlandssykehuset, men har også en bistilling i Helse Nord RHF. 

En kvinne som står foran en tavle
– Det første møtet var viktig for å etablere en felles situasjonsforståelse for psykisk helse- og rus-området og de utfordringene vi står overfor, sier Hedda Soløy Nilsen.

 

Skal legge frem rapport

Også gruppeleder Jon Thomas Finnsson fra Helse Nord RHF er fornøyd med å være i gang med utredningsarbeidet.

– Det er viktig at vi gjør dette arbeidet sammen med kommunene, brukerorganisasjonene og de tillitsvalgte. Sammen skal vi finne gode løsninger som skal gi pasientene og brukerne våre gode tilbud også fremover, understreker han.

Gjennom utredningsperioden skal arbeidsgruppene legge frem hver sin rapport med forslag til ny funksjons- og oppgavedeling for de respektive utredningsområdene.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Noen av medlemmene i arbeidsgruppa som skal utrede funksjons- og oppgavedelingen innen psykisk helsevern i Helse Nord.

 

 

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox