logo

Hva skal Helse Nord RHF gjøre?

Forenklet kan vi dele arbeidet med endring og omstilling i Helse Nord RHF i to hoveddeler: vi skal forbedre driften og vi skal utrede funksjons- og oppgavedelingen i hele regionen.

Helse Nord RHFs hovedoppgave er å sørge for gode spesialisthelsetjenester til innbyggerne i Nord-Norge. Vi løser oppdraget gjennom helseforetakene våre, fagfolkene våre og en ambulansetjeneste som er helt uvurderlig for vår langstrakte landsdel. Vi skal gi innbyggerne tryggheten de trenger for at hjelpen er der når det er behov for den.

Det skal vi fortsette med i fremtiden. Men fremover må vi gjøre det på en annen måte enn i dag.

 

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Sist oppdatert 26.06.2023